Økonomisk usikkerhed får forbrugerne til at forbedre deres økonomiske forståelse

Når forbrugerne reagerer på udfordringerne forårsaget af Covid-19, ser vi folk stræbe efter at opnå større kontrol over deres økonomi, ved at udvide deres viden omkring finansielle forhold.

Covid-19 har motiveret forbrugere i hele Europa til at forbedre deres økonomiske forståelse
Vores undersøgelse antyder, at det personlige udfald fra Covid-19 har motiveret forbrugere i hele Europa til at forbedre deres økonomiske forståelse, gennem det sidste år.

Økonomisk forståelse er evnen til at forstå, hvordan penge fungerer: det sæt færdigheder og viden, der giver os mulighed for at tage velovervejede og effektive økonomiske beslutninger.

Reducerede indkomster, jobusikkerhed og udsigten til en global recession betyder, at forbrugerne nu mere end nogensinde skal være udstyret med den viden, de har brug for til at håndtere deres privatøkonomi.

Covid-19 driver ny interesse

Næsten halvdelen af europæerne siger, at det er blevet en topprioritet for dem at forbedre deres økonomiske sikkerhed, mens 40 procent aktivt forsøger at forbedre deres økonomiske forståelse, for at forberede sig på fremtidig økonomisk usikkerhed.

Især i Sydeuropa er der stor interesse for at forbedre sin økonomiske sikkerhed. To ud af tre portugisiske forbrugere siger, at siden Covid-19-krisen begyndte er forbedring af deres økonomiske sikkerhed blevet en af deres største prioriteter. Blandt danskerne siger kun hver tredje det samme.

Forbrugerne omfavner onlinekilder

Indflydelsen fra banker på den økonomiske forståelse er aftagende blandt digitalt kyndige yngre forbrugere, som er mindre tilbøjelige end ældre til at have fået deres finansielle uddannelse fra disse institutioner.

Fire ud af 10 seniorer (65+) siger, at deres bank har været den vigtigste kilde til deres finansielle uddannelse, sammenlignet med 28 procent på tværs af alle aldersgrupper, der siger det samme. Dette afspejler det manglende valg, som mange stod over for i årtierne før internettet.

52% under 40 år siger, at internettet er deres vigtigste informationskilde når det omhandler økonomi.
European Consumer Payment Report 2020

Blandt alle respondenter i vores undersøgelse er Internettet blevet den mest populære kilde til at få viden omkring økonomi, hvor 43 procent (stigende til 52 procent under 40 år, inklusiv Gen Z og Millennials) siger, at det er en hovedkilde til information.

Blandt unge er sociale medier den primære kilde til økonomisk information
Blandt unge er sociale medier den primære kilde til økonomisk information.

I Danmark er den primære kilde skolen, hvorefter forældre angives til at have en afgørende rolle i den økonomiske uddannelse. Hver femte angiver internettet som hovedkilden til information, og blandt de digitale kanaler får flere deres viden via sociale medier end tidligere. 19 procent 18-21 årige benytter sociale medier som den primære kilde til økonomisk uddannelse, sammenlignet med 7 procent på tværs af alle aldersgrupper.

Tre ud af 10 siger at økonomisk forståelse ville forbedre deres parforhold

Ud over at hjælpe folk med at planlægge fremtiden og træffe bedre beslutninger, synes økonomisk forståelse at have en stærk indflydelse på parforhold.

Tre ud af 10 europæere mener, at det ville være bedre for deres parforhold, hvis de og deres partner var bedre til at administrere deres privatøkonomi. Dette stiger til omkring fire ud af 10 blandt forbrugere i sydeuropæiske lande som Grækenland, Spanien og Portugal, hvor de makroøkonomiske forhold også er mere anstrengte


Om rapporten

European Consumer Payment Report 2020 er baseret på en undersøgelsen foretaget af Intrum blandt 24,198 forbrugere i 24 europæiske lande, herunder 1.000 danskere, i aldersgruppen 18-65 år og omhandler spørgsmål omkring privatøkonomi.

Download rapporten

System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter 'html')
   at HtmlAgilityPack.HtmlDocument.LoadHtml(String html)
   at Intrum.Umbraco.HtmlHelpers.PardotHelper.GetFormHTML(IHtmlHelper html, PardotFormModel pardotFormModel) in D:\JenkinsAgent\workspace\mws-project\mws-umbr\mws-umbr-prod-10\src\Intrum.Umbraco\HtmlHelpers\PardotHelper.cs:line 21
   at AspNetCore.app_plugins_PardotForm_renderer.ExecuteAsync() in C:\inetpub\Umbraco10\app_plugins\PardotForm\renderer.cshtml:line 27
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\inetpub\Umbraco10\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11