Code of Conduct — Intrums adfærdskodeks

Intrums globale Code of Conduct beskriver vores værdier — Empathy, Ethics, Dedication, Solutions — og sætter retningslinjerne for, hvordan vi som rollemodeller for branchen praktiserer disse og dermed i kommunikationen med såvel vores kunder som deres kunder har fokus på etik, gensidig respekt for individet og på at finde den bedst mulige løsning. Det betyder også, at vi i vores forretning tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør. Det er, sammen med vores engagement i menneskerettigheder, diversitet, socialt ansvar, en del af den forretningspraksis, som involverer hele Intrum — uanset hvor i verden.

Vores Code of Conduct er en væsentlig del af Intrums corporate governance. Det er detaljeret beskrevet og sammen med yderligere vejledning, procedurer og information om, hvordan man håndterer særlige situationer, er det implementeret overalt i organisationen.

Intrums Code of Conduct er med til at understreger vores mangeårlige forpligtelse til at overholde love og regelsæt samt til at drive forretning i overensstemmelse med vores vigtigste mission: We help companies prosper by caring for their customers – altså hjælpe dig og din virksomhed med at vækste ved at tage godt hånd om dine kunder.

Code of Conduct er integreret i alt hvad vi foretager os

Vi stiller høje krav til og forventer, at alle som på den ene eller anden måde er involveret i vores forretning, fra vores egne medarbejdere til uafhængige entreprenører, leverandører, bureauer, konsulenter, eksterne bestyrelsesmedlemmer og andre repræsentanter, arbejder i fuld overensstemmelse med vores Code of Conduct. Vi arbejder kun med de kunder, samarbejdspartnere og leverandører, der på samme måde som os arbejder med at overholder de gældende love og regelsæt, har god forretningspraksis og som har en høj etisk standard. Alle Intrums medarbejdere gennemgår et undervisningsforløb omkring Intrums Code of Conduct.

Vores Code of Conduct godkendes af bestyrelsen. Compliance-teamet er ansvarligt for opfølgning, kontrol og årlig evaluering af politikken, ligesom det også skal sikre, at information om væsentlige brud eller hændelser straks bliver givet videre til den administrerende direktør og bestyrelsen.

Indberetning af brud på Code of Conduct

Vores medarbejdere er forpligtet til straks at rapportere enten et kendt eller formodet tilfælde af overtrædelse af vores Code of Conduct — eller andre retningslinjer, naturligvis. Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt, og disse kan foretages anonymt online eller ved hjælp af den telefoniske hotline.

Our Code of Conduct provides invaluable guidelines for operating in the world of credit management and financial services. It contains a vision of a company that takes the lead in creating a better economy where companies and individuals can provide and receive credit in a safe and secure way. A company that is formed by thousands of individuals. All of us. Together.
Andrés Rubio, CEO and President of Intrum