Hvad er soliditet?

Begrebet soliditet siger noget om forholdet mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital (lån, kreditter, ekstern finansiering etc.). Eller sagt på en anden måde: Hvor godt polstret en virksomhed er.

Er soliditeten høj – altså kommer en stor del af virksomhedens værdi fra egenkapitalen – vil man som udgangspunkt være bedre rustet i tilfælde af nedgangstider eller ved økonomiske tab.

Her på siden kan du læse meget mere om soliditet og blive klogere på, hvilken betydning den har for din virksomhed.

Hvilken betydning har soliditeten for din virksomhed?

En høj – eller god – soliditet er vigtig for din virksomhed. Hvis en investor overvejer at smide penge i din virksomhed, vil vedkommende formentlig kigge på din soliditet. Jo højere soliditet, des større sandsynlighed for en investering.

Soliditeten kan også have betydning for, hvor nemt din virksomhed har ved at optage lån. Her vil en høj soliditet ligeledes øge sandsynligheden for, at der kan optages lån – netop fordi din virksomhed står stærkt økonomisk.

En dårlig soliditet skyldes ofte, at en virksomhed har lidt tab i en periode. Nye investeringer i virksomheden eller ekspansion vil dog også som udgangspunkt resultere i lavere soliditet.

Hvis en virksomhed både har lav soliditet og dårlig vækst, vil man i langt de fleste tilfælde anse virksomheden for at være en dårlig forretning.

Hvordan beregnes soliditeten?

For at forstå, hvor god din virksomheds soliditet er, er det nødvendigt at kende til soliditetsgraden. Den beregner du ud fra to parametre: Størrelsen på din egenkapital samt den samlede værdi af alle dine aktiver. 

Når du kender de to tal, kan du regne dig frem til din soliditetsgrad. Det gør du sådan her:

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / aktiver

Hvad er en god soliditetsgrad?

En virksomheds soliditetsgrad kan være ”ikke tilfredsstillende”, ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende”.

  • Hvis din soliditetsgrad ligger mellem 1-30%, vurderes din soliditetsgrad til at være ”ikke tilfredsstillende”.
  • Ligger den mellem 30-40%, anses din soliditetsgrad for at være ”tilfredsstillende”.

Hvis din soliditetsgrad er højere end 40%, vil den være ”meget tilfredsstillende”.

Der er flere forskellige ting, der kan bidrage til en god soliditet - du kan eksempelvis indskyde kapital, nedsætte gælden eller reinvestere fortjenesten i din virksomhed.

Hvordan stiger eller falder soliditeten i en virksomhed?

Der er flere forskellige faktorer, der bidrager til, om din soliditet stiger eller falder. Hvis du vil forsøge at forbedre soliditeten i din virksomhed, er der flere tiltag, du kan tage i brug.

Du kan eksempelvis indskyde kapital, så egenkapitalen bliver større, du kan nedsætte gælden eller du kan reinvestere fortjenesten i din virksomhed.

Investeringer fra fremmede kilder, eksempelvis banklån eller realkredit, vil reducere din virksomheds soliditet. Det vil ligeledes have negativ indflydelse på soliditeten, hvis du hiver penge ud af din virksomhed, så egenkapitalen bliver reduceret.

Soliditet og likviditet

Det kan for mange være svært at skelne mellem soliditet og likviditet.

Den grundlæggende forskel er, at mens soliditeten siger noget om en virksomheds evne til at modstå tab, er likviditeten et udtryk for en virksomheds betalingsevne – altså om der er penge nok i virksomheden til at købe varer og betale regninger.

Har du brug for hjælp til at få betaling fra dine kunder eller vil du gerne vide mere?

Har du brug for hjælp eller vil du vide mere om, hvordan du kan forbedre din virksomheds sundhed? Så kontakt os endelig – vi står altid klar til at hjælpe.