Sådan håndterer du en indsigelse

Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår uenighed omkring betaling?

Der kan være mange årsager til, at din kunde ikke vil betale for en vare eller serviceydelse. Det kan eksempelvis skyldes manglende levering, fejllevering, mangler og skader på varen, opsagte abonnementer hvor der stadig trækkes betaling, og mange andre grunde!

Hvad er en indsigelse?

Når din kunde laver en indsigelse betyder det, at kunden ikke er enig i, at han eller hun skal betale for varen eller ydelsen.

En indsigelsen kan både ske skriftligt og mundligt, men det anbefales at du gør den skriftligt, for at undgå misforståelser. Herefter skal det bevises, om der er hold i indsigelsen eller ej. Er indsigelsen reel, må du ikke sende fakturaen til inkasso. Har du allerede sendt sagen til inkassobehandling, og indsigelsen opstår efterfølgende, må inkassofirmaet ikke forfølge kravet, før situationen er afklaret. Viser det sig, at der ikke er hold i indsigelsen og din kunde derfor er forpligtet til at betale, vil inddrivelsesprocessen fortsætte. Har kunden ret i sin indsigelse, stopper inddrivelsen helt.

Hvad skal jeg gøre?

  1. Sørg for at have dokumentation for ordre, levering og korrespondance med kunden.
  2. Er der tale om mindre uoverensstemmelser, så samarbejd med kunden om at få løst disse, inden fakturaen forfalder.
  3. Er sagen sendt til inkasso, så overlad den direkte dialog med kunden til Intrum.

Hvordan håndterer I indsigelser?

Er din kunde uenig i kravet, skal han eller hun lave en skriftlig indsigelse, og sende den til os. Herefter skal det bevises, om der er hold i indsigelsen eller ej - det kan eksempelvis gøres via dokumentation i form af kontrakter, kontoudtog mv., både fra din side og fra kundens side. Vi hjælper med afklaring af situationen og tager hele dialogen med kunden.

Mens afklaringen finder sted, sættes inddrivelsesprocessen på pause. Når situationen er afklaret, vil inkassoprocessen enten fortsætte, eller sagen vil blive afsluttet, afhængigt af hvem der har retten på sin side.


Har du brug for hjælp til inkasso?

Find den løsning der passer til dit behov.