Sådan forløber en inkassosag hos Intrum

Er du nysgerrig om, hvad der sker, når din virksomhed sender en faktura til inkasso? Her finder du information om inkassoprocessen hos Intrum.

Inkassoprocessen hos Intrum

Inkassosager kan være en udfordring, når dine kunder ikke betaler rettidigt. Hos Intrum er vi specialiserede i at håndtere inkassoprocessen og hjælpe dig med at inddrive dine udestående betalinger. Fra erfaring ved vi, at jo hurtigere du kommer i gang med inkassoprocessen, jo større er sandsynligheden for, at få dine penge tilbage.

Intrums medarbejdere taler hver dag med folk i gæld og forsøger at finde en løsning på gældssituationen.
Intrums medarbejdere taler hver dag med folk i gæld og forsøger at finde en løsning på gældssituationen.

Vi stræber efter at få dine penge tilbage hurtigst muligt, og når du overlader inkassokravet til os, tager vi os af hele inddrivelsesprocessen og kommunikationen med din kunde. Uanset om du har mange inkassosager eller blot nogle få en gang imellem, og uanset om beløbene er store eller små, kan vi hjælpe dig. Vi rådfører os med dig undervejs, og du kan løbende følge med via vores onlineportal.

Vores inkassoydelse omfatter en række aktiviteter, herunder breve, SMS, e-mail og telefonopkald. Vi har ekspertisen til at håndtere sagen på en måde, der giver det bedste resultat, uanset de faktorer, der er involveret, såsom:

  1. Alderen på kravet - hvor længe har kravet været ubetalt?
  2. Hvad har du gjort for at forsøge at få betaling, før kravet blev overført til Intrum?

  3. Hvem er din kunde?

Forløbet i en inkassosag

Det er til gavn for alle parter, at ubetalte krav bliver løst så hurtigt som muligt. På den måde får du dine penge hurtigere, og din kunde undgår ekstra omkostninger.

Før sagen går videre til selve inkassoforløbet, skal der være fremsendt mindst én rykkerskrivelse og et inkassovarsel. Når vi modtager sagen, gennemgår vi data og tjekker kundens oplysninger. Herefter søger vi dialog med kunden og benytter en række midler til at kontakte dem, herunder telefonopkald, breve, SMS eller mail. Umiddelbart efter sagen er oprettet, fremsendes den første skrivelse samt et frivilligt forlig (skyldnererklæring).

Hvis det ikke lykkes at komme i dialog med kunden, vurderer vi sagens videre forløb og tager stilling til, om den skal fortsætte i overvågningsforløbet, gå videre til retslig behandling eller afsluttes. I langt de fleste tilfælde sørger vi for, at din kunde bliver registreret med betalingsanmærkning hos kreditoplysningsbureauer (f.eks. RKI), alt efter hvad du og vi har aftalt.

Betalingsaftaler og mulighed for afdrag

Vi forstår, at nogle skyldnere kan have brug for fleksible betalingsmuligheder. Derfor tilbyder vi muligheden for at indgå betalingsaftaler og arrangere afdragsordninger, der passer til både dine og din kundes behov. Vores mål er at lette byrden og finde løsninger, der muliggør betaling af gælden på en måde, der er overkommelig og sikrer, at du får dine penge igen.

Vi taler med folk i gæld hver dag og søger løsninger der muliggør betaling
Vi har fokus på den gode dialog, og søger at finde den bedst mulige løsning for både dig og din kunde.Vores mål er at hjælpe folk med at blive gældfrie på en overkommelig og sikrer måde.

Uenighed om betaling

Hvis du og din kunde er uenige omkring betalingen, kan der opstå en tvist, og din kunde kan gøre indsigelse. Som hovedregel kan du ikke sende et krav med en indsigelse til inkasso. Hvis en tvist opstår, anbefaler vi, at du håndterer den på en konstruktiv måde og forsøger at nå til enighed med din kunde.

Læs mere om, hvordan du håndterer indsigelser her

Overvågning

Hvis sagen fortsætter i overvågningsforløbet (langsigtet inkassobehandling), holder vi løbende øje med eventuelle ændringer, der kan påvirke evnen til at betale gælden.

Når der sker forbedringer i kundens økonomi, forsøger vi at indgå en betalingsaftale. Vi stræber efter at indgå aftaler om betaling, der er realistiske og overkommelige, samtidig med at dine interesser som kreditor bliver varetaget. Vi kan tilbyde fleksible betalingsmuligheder og afdragsordninger, der tager højde for skyldnerens økonomiske evner og skaber en mulighed for gradvis tilbagebetaling af gælden.

Retslig behandling

Vi forsøger altid at opnå en frivillig løsning for ubetalte krav, men hvis det ikke er muligt, må vi vurdere, om det er hensigtsmæssigt at sende kravet til retslig behandling. Beslutningen træffes ud fra sandsynligheden for, at kravet vil blive betalt, eller for at sikre større krav mod forældelse. Det er dog vigtigt at huske, at langt de fleste sager bliver løst, før det er nødvendigt at gå rettens vej.

Via de retlige instanser kan vi opnå fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig pengene), indgå betalingsaftaler og endeligt kan der gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed for det.

Retslig behandling af en inkassosag
Er det ikke muligt at løse sagen i inkassoforløbet, kan det være nødvendigt at gå rettens vej. Intrum har medarbejdere med speciale i den retslige gældsbehandling.

I denne fase er det meget vigtigt at have kendskab til juridiske forhold og være velbevandret og opdateret inden for lovgivningen. Vi har et team af medarbejdere med juridisk baggrund, der alene arbejder med opgaver i de retslige processer. Vi håndterer således både betalingspåkrav, fogedrekvisitioner, fogedretsmøder, udlæg, begæringer samt tvistede sager i det civilretlige system. For sager over 100.000 kr. eller sager med tvister, samarbejder vi med vores advokatpartnere for at sikre en professionel og effektiv behandling af sagerne.

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger er en vigtig del af inkassoprocessen. Vi følger nøje gældende databeskyttelsesregler og behandler dine og dine kunders oplysninger fortroligt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Vi har stor respekt for dit og dine kunders privatliv og rettigheder. Derfor anvender vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang eller videregivelse. Vi prioriterer et højt niveau af databeskyttelse og overholder alle relevante love og bestemmelser for at sikre tillid og tryghed i hele inkassoprocessen.


Få hjælp til inkasso

Vi har den individuelle løsning, som passer bedst