Sådan forløber en inkassosag hos Intrum

Betaler din kunde stadig ikke, efter du har sendt en betalingspåmindelse, kan det være tid til, at tage næste skridt - inkasso.

Fra erfaring ved vi, at jo hurtigere du kommer i gang med inkassoprocessen, jo større er sandsynligheden for, at du får dine penge igen. Når du overlader inkassokravet til os, tager vi os af hele inddrivelsen og kommunikationen med din kunde. Vi rådfører os med dig undervejs, og du kan løbende følge med via vores onlineportal.

Inkassoydelsen består af en pallette af aktiviteter — herunder breve, SMS, e-mail og telefonopkald.

Uanset om du har mange inkassosager eller få nu og da, om beløbene er store eller små, kan vi hjælpe dig.

 

En del faktorer kan have indflydelse på forløbet, som for eksempel disse:

  1. Hvor gammelt er kravet?
  2. Hvad har du gjort for at få betaling før kravet overføres til Intrum?
  3. Hvem er din kunde?

 

Uanset hvilke faktorer der er tale om, har vi ekspertisen i at håndtere sagen på en måde, der giver det bedste resultat.

Før sagen overgår til selve inkassoforløbet, skal der være fremsendt mindst én rykkerskrivelse og et inkassovarsel.

Når Intrum modtager sagen, bliver data gennemgået og der tjekkes op på kundeoplysningerne. Herefter sørger vi for dialog med kunden og benytter en række midler til at tage kontakt. Det gøres blandt andet telefonisk, via brev, SMS eller mail. Den første skrivelse, samt et frivilligt forlig (skyldnererklæring), fremsendes umiddelbart efter sagen er oprettet.

Lykkes det ikke at komme i dialog med kunden, vil sagens videre foløb blive vurderet og der tages stilling til, om sagen skal fortsætte i overvågningsforløbet, overgå til retslig behandling, eller om den skal afsluttes.

I langt de fleste tilfælde, vil vi sørge for, at din kunde bliver registreret med betalingsanmærkning hos kreditoplysningsbureauer (blandt andet i RKI), alt efter hvad du og vi har aftalt.

Fortsætter sagen i Overvågning (langsigtet inkassobehandling), vil vi løbende holde øje med ændringer i din kundes økonomi, og når denne forbedres, forsøger vi at indgå en aftale om betaling.


Bliv kunde hos Intrum

Vi har den individuelle løsning, som passer bedst