Kvinderne tager styringen over familiens økonomi

I traditionelle husholdninger har det gennem tiden været manden der stod for de økonomiske spørgsmål i hjemmet, men i dag er det i lige så høj grad kvinderne der håndterer familiens økonomi.

At have en privatøkonomi der hænger sammen, er for de fleste mennesker basalt for et godt levegrundlag, uden stress over hvor pengene til at betale de månedlige regninger skal komme fra. Ifølge European Consumer Payment Report er kvinder ofte mere økonomisk ansvarlige end mænd.

Før i tiden stod manden for de økonomiske spørgsmål i hjemmet, men i dag er det i lige så høj grad kvinderne der håndterer familiens økonomi - og ofte er kvinder mere økonomisk ansvarlige end mænd.

Punktlige kvinder

Danskerne er generelt punktlige betalere og gør en ære ud af at betale deres regninger til tiden. 3 ud af 4 siger, at de i løbet af det sidste år har betalt alle deres regninger til tiden. Dog ser det ud til, at kvinderne er de mest punktlige. Hele 79% blandt de danske kvinder betaler alle regninger til tiden, sammenlignet med kun 70% blandt mændene.

I de tilfælde hvor betalingen falder for sent, er årsagen oftest mangel på penge, glemsomhed eller tekniske udfordringer - hos både mænd og kvinder.

Blandt mænd ser vi også en større andel end blandt kvinder, som udelod at betale for deres regninger, fordi de ikke ønskede at betale, samt at flere mænd har mistet indkomst på grund af coronakrisen.

Lønnen slår ikke til

Hver fjerde dansker siger, at de i løbet af de sidste 6 måneder har måtte låne penge eller bruge hele deres kassekredit, for at være i stand til at betale de månedlige regninger. Blandt mænd har næsten hver tredje set sig nødsaget til at låne penge for at få enderne til at mødes, hvor det samme gør sig gældende for hver femte kvinde.

For de flestes vedkommende er der tale om en engangshændelse, men næsten 40% har måtte låne penge flere gange.

Mange oplever desuden, at regningerne stiger i et tempo hvor lønnen ikke kan følge med. På dette område er de danske mænd bedre stillet end kvinderne, hvor 29% mænd og 35% kvinder siger, at deres regninger stiger med en højere hastighed end deres indkomst.

De stigende regninger går ud over det generelle velbefindende og næsten en tredjedel blandt danskerne angiver, at alene bekymringen omkring de stigende regninger påvirker deres generelle trivsel.

Familiens fremtid er en prioritet

Hvor kvinder lægger penge til side på en opsparing og sørger for at deres børn har et økonomisk sikkerhedsnet, investerer mænd deres egen tid, ved at hjælpe deres børn med at forstå økonomi.

På trods af, at flere kvinder end mænd kæmper med at få enderne til at mødes, formår 3 ud af 4 at spare op hver måned. Næsten halvdelen af disse kvinder lægger op mod 10% af deres løn til side og hver tiende formår at sætte over 20% af deres løn ind på en månedlig opsparing.

Når de bliver spurgt om hvad opsparingen skal bruges på, siger 7 ud af 10 af kvinderne, at de sparer op til uforudsete udgifter og 3 ud af 10 siger at opsparingen skal gå til deres børn eller børnebørn.

Generelt tænker danske forældre meget på deres børns økonomiske fremtid, men der er forskel på hvordan det kommer til udtryk. Kvinder er tilbøjelig til at tænke i rede penge, hvor næsten halvdelen siger, at de sørger for at deres børn har et økonomisk sikkerhedsnet og lægger penge til side på en opsparing. Mænd derimod investerer i højere grad deres egen tid, ved at hjælpe deres børn med at forstå økonomiske termer og klæde dem på til engang at skulle håndtere deres egen privatøkonomi.

Kvinder er selvsikre i egne økonomiske evner

9 ud af 10 kvinder siger, at de er selvsikre i deres egen evne til at håndtere den daglige økonomi og betale regninger til tiden. Denne selvsikkerhed kan blandt andet bunde i graden af økonomisk forståelse og uddannelse. 

Kvinder er selvsikre i egne økonomiske evner

57% kvinder mener, at de har fået økonomisk uddannelse der gør, at de uden problemer kan styre hjemmets daglige økonomi - 55% mænd siger det samme. Når det kommer til mere komplekse økonomiske beslutninger, føler mænd sig til stadighed bedre rustet end kvinder, 36% mænd mod 29% kvinder.


Få mere indsigt i danskernes økonomi og forbrugsvaner

Find ud af meget mere om danskernes syn på deres egen økonomiske situation, forbrugsvaner og evne til at håndtere privatøkonomi i European Consumer Payment Report Danmark 2021. Rapporten er baseret på en undersøgelse foretaget blandt 1.000 danskere.

Download rapporten