Sådan forbedrer du likviditeten: 5 gode råd til mindre virksomheder

Små virksomheder kan ofte balancere på en stram økonomisk line og kæmper måske med forsinkede betalinger fra deres kunder. Mange virksomheder har oplyst at de føler sig presset til give længere betalingsfrister, end de føler sig trygge ved. Så hvad kan du gøre for at opnå en bedre kreditstyring og dermed forbedre din likviditet?

Det kan være udfordrende at sikre et forudsigeligt cash flow, og derfor har vi sammensat nogle gode råd, som kan hjælpe dig med at holde hjulene i gang — krisetid eller ej. At håndtere kreditstyring effektivt betyder, at du så har penge til rådighed,  når du har brug for dem.

Få overblik med et likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er et godt værktøj til at give dig overblik, altså har du penge eller ej. Et likviditetsbudget systematiserer indbetalinger og udbetalinger, og det viser hvornår samt hvor meget du kan forvente at have af tilgængelig kapital. Det vil sige, du får en indikation af, hvor kapabel virksomheden er til at betale sine udgifter i den kommende periode

Reducér kredittiden

Kredittid er den tid det tager, fra du sælger et produkt eller en tjeneste, til du modtager betalingen. I en dagligvarebutik går denne proces hurtigt, for håndværkere tager det længere tid. Det handler om at gøre denne periode så kort som mulig. Først og fremmest fordi det er penge, der går fra din omsætning, og fordi den kredit du har givet normalt gives uden at være sikret mod nogle af skyldnerens værdier.

Husk at:

  • Have gode faktureringsrutiner, så du får hurtigere betaling.
  • Have en så kort forfaldstid på fakturaen som muligt.

Du kan for eksempel reducere kredittiden ved at sende en betalingspåmindelse tidligere i rykkerprocessen. Hvis det er svært at få kunden til at betale hele beløbet på én gang, kan du overveje at tilbyde betaling i rater i stedet for at udsætte betalingsfristen. Mange vælger også at bruge inkasso til at reducere kredittider og forhindre tab på debitorer.

Planlæg driften i et resultatbudget

Resultatbudgettet er en anden måde at planlægge driften af din virksomhed på, end kun at se på likviditet. Dette skaber et overblik over omkostninger og indtægter over en given periode, som regel 1 år. Det vil sige, hvad det koster at drive virksomheden målt mod den indtægt du har i samme periode. Du får hermed en indikation af, hvor rentabel virksomheden er.

Følg op på udestående fakturaer

Der kan være forskellige grunde til, at din kunde ikke betaler til tiden. Nogle kæmper selv med dårlig likviditet, nogle har dårlige administrative rutiner, mens andre betaler for sent med vilje.

I de tilfælde hvor din kunde ikke betaler til tiden, er det vigtigt, at du følger op på dine tilgodehavender og eventuelt sender en betalingspåmindelse.

I betalingspåmindelsen, eller rykkeren, skal du jf. lovgivningen give en betalingsfrist på mindst 10 dage. Herudover skal rykkerskrivelsen også indeholde en finansiel opgørelse. I opgørelsen skal angives det skyldige beløb, eventuelle pålagte gebyrer, og det skal specificeres hvilken faktura der er tale om.

Betaler kunden stadig ikke, selvom du har sendt rykkerskrivelser, kan du overveje inkasso.

Få din kreditstyring på plads

Når du driver en virksomhed, er der meget at holde styr på. Sørg for at have den nødvendige hjælp til rådighed, når det drejer sig om at få kreditstyringen på plads. Dette betyder nemlig, at du så kan bruge kræfterne på at få din virksomhed til at vækste; Du bliver advaret, hvis noget kræver din opmærksomhed.

 

Det, mange virksomheder har brug for, er hjælp fra en specialist. Intrum er den ideelle partner til at hjælpe de små og mellemstore virksomheder (SMV), der kæmper for at få betaling til tiden. Vi bruge vores data, teknologi og ekspertise til at sikre betaling, samtidig med at vi giver dine kunder en enestående oplevelse og beskytter dit brand.