Inkasso hos Intrum

Når dine kunder ikke betaler til tiden, kan Intrum inddrive gælden og samtidig arbejde for at fastholde kunden. Fra erfaring ved vi, at jo hurtigere du kommer i gang med inkassoprocessen, jo større er sandsynligheden for, at du at få dine penge igen

Uanset om du har en stor virksomhed eller et lille enkeltmandsfirma, kan vi hjælpe dig med at få betaling fra dine kunder. Vi har specialiserede processer til alle typer af inkassokrav, baseret på vores årelange erfaring med inkasso og viden om generel betalingsadfærd.

Inkassoydelsen består af en pallette af påvirkninger – herunder breve, SMS, e-mail eller telefoni.

Uanset hvor lille eller stort beløbet på dine inkassokrav er, har vi ekspertisen i at håndtere sagen på en måde, der giver det bedste resultat.

Vi kan hjælpe dig med at blive betalt hurtigere og nedbringe udestående kredit. Det gør, at du i stedet kan fokusere på det, du gør bedst.

Der er mange fordele ved inkasso hos Intrum

  1. 7 ud af 10 inkassosager ender positivt
  2. Du opnår betaling for dine fakturaer
  3. Nem sagsbehandling uden tunge omkostninger
  4. Du kan fokusere på det, du gør bedst, så tager vi dialogen med kunden
  5. Du får gavn af Intrums stærke brand, som kan hjælpe til hurtigere betaling
  6. Beskyttelse af dine kunderelationer og dialog i øjenhøjde
  7. Vi er altid opdateret på love og regler.

Forløbet i en inkassosag

Før sagen overgår til selve inkassoforløbet, skal der være fremsendt mindst én rykkerskrivelse og et inkassovarsel.

Når vi modtager sagen, bliver data gennemgået og der tjekkes op på kundens oplysninger. Herefter søger vi dialog med kunden og benytter en række midler til at tage kontakt. Dette gøres bl.a. telefonisk, via brev, SMS eller mail. Den første skrivelse samt et frivilligt forlig (skyldnererklæring) fremsendes umiddelbart efter sagen er oprettet.

Lykkes det ikke at komme i dialog med kunden, vil sagens videre foløb blive vurderet, fx om sagen skal fortsætte i overvågningsforløbet, overgå til retslig behandling, eller om den skal afsluttes.

I langt de fleste tilfælde vil vi sørge for, at din kunde bliver registreret hos kreditoplysningsbureauer (bl.a. RKI), alt efter hvad vi har aftalt.

Fortsætter sagen i Overvågning (langsigtet inkassobehandling), vil vi løbende holde øje med ændringer i din kundes økonomi, og når denne forbedres, forsøger vi at indgå en aftale om betaling.