"Kønsmangfoldighed garanterer mere indsigt og flere løsninger"

Sammensætning af medarbejdere i en virksomhed bør være baseret på deres meritter; Mere mangfoldighed i et team giver mere indsigt, flere perspektiver, tanker og dermed løsninger. Det gør sig i øvrigt ikke kun gældende på en arbejdsplads...

Julia Reuszner, Chief Risk Officer, Intrum

Hvorfor er mangfoldighed vigtig også i erhvervslivet?

Alle teams og virksomheder bør bestå af mennesker, som er dér baseret på deres meritter. Jeg mener, at mere mangfoldighed i et team giver mere indsigt, flere perspektiver, tanker og dermed løsninger.

Hvad er dit vigtigste tip til unge, som skal i gang med at gøre karriere?

Det vil være det samme tip, som jeg ville give til alle som starter en karriere. Find en mentor og et forbillede. Nogen som kan hjælpe dig med din udvikling i din daglige rolle på arbejdet. Det kan være din leder eller andre i den virksomhed, du arbejder.

Jeg mener, at mere mangfoldighed i et team giver mere indsigt, flere perspektiver, tanker og dermed løsninger.
Julia Reuszner, Chief Risk Officer, Intrum

Ser du nogle specifikke udfordringer for kvinder i lederstillinger?

Jeg ser først og fremmest fordele. De første 20 år af min karriere fandt jeg det nogle gange udfordrende at være kvinde i de ret så mandsdominerede brancher, jeg har arbejdet. Men jeg tror dog, at tendensen er ved at vende. At være kvinde er en konkurrencemæssig fordel, da vi er i undertal, men der er stærke kræfter i gang i samfundet for at ændre dette. Jeg ved godt, at det ikke er tilfælde i alle situationer, men sådan på et generelt niveau er jeg overbevist om, at tendensen har ændret sig.

Hvad gør dig mest stolt i dit arbejde hos Intrum?

Vore høje etiske standarder. Vi er et bæredygtigt inkassofirma, og vi gør en reel forskel for mange mennesker i økonomisk sårbare situationer. Jeg tror, at dette også er grunden til, at vi har så mange dygtige og engagerede medarbejdere. Jeg nyder at gå på arbejde hver dag — både fordi jeg er vældig glad for at lave dét jeg gør og så holder jeg meget af mine geniale, venlige og morsomme kolleger.