3 faktorer der påvirker kreditrisikoen

Tilbyder din virksomhed kredit til andre virksomheder eller privatpersoner? Hvis ja, så bør du være opmærksom på hvordan disse risikofaktorer kan udgøre en kreditrisiko for din virksomhed.

Kreditrisiko er den risiko, der er forbundet med at yde kredit til en anden part. For eksempel hvis du sælger en vare på kredit ved at tilbyde en faktura eller delbetaling eller låner penge ud. Stiger kreditrisikoen, kan det påvirke din virksomhed på flere måder:

  • Den tid det tager at få betaling: Kunderne er længere tid om at betale, hvilket tvinger dig til at kigge dine betalingsbetingelser igennem og tænke i løsninger som for eksempel korte frister eller forudbetaling.
  • Øget risiko for at fakturaerne slet ikke bliver betalt.  
  • Ændringer i kreditrisiko kan føre til højere afskrivningsniveauer på trods af fortsat vækst i økonomien.
Mange virksomheder er ikke klar over, at kreditrisikoen kan stige, selv når økonomien er i vækst
Tor-Erik Ingebretsen

Heldigvis er der flere makroøkonomiske variabler, der giver fingerpeg om, hvordan kreditrisikoen vil udvikle sig for din virksomhed.

Risikovurdering — inkasso

Når virksomheder ikke betaler deres fakturaer og dermed bliver sendt til inkasso, så viser det et misligholdelsesniveau og giver en indikation af, hvor stærk virksomhedernes økonomi er. Dette er nyttig information når du skal kigge på risikovurdering i din virksomhed.

For at beregne hvor stor en generel misligholdelse der er tale om, så ser vi på det samlede antal virksomheder og på hvor mange af disse der er sendt til inkasso samt på det gennemsnitlige beløb den enkelte virksomhed er sendt til inkasso for.
Tor-Erik Ingebretsen

Hvis dette stiger proportionelt, så stiger risikoen koncentreret set også.

Transaktionsvolumen i økonomien

Den vigtigste indflydelse på væksten i inkassosager på kort sigt er antallet af transaktioner i økonomien. Øget efterspørgsel fra forbrugerne betyder øget efterspørgsel virksomhederne imellem. Dette vil igen føre til en stigning i antallet af transaktioner.

Hvis andelen af virksomheder, der ikke betaler til tiden, er uændret, så vil det misligholdte beløb stige i takt med at også de finansielle transaktioner stiger. Kreditrisikoen, det vil sige sandsynligheden for misligholdelse, forbliver uændret.

Men når væksten i transaktioner mellem virksomheder flader ud, kan det påvirke cash flow og dermed likviditeten i de enkelte virksomheder. Det kan føre til, at det tager længere tid at få løst inkassosager, og dermed øges kreditrisikoen.

Forbrugernes efterspørgsel

Virksomhedernes rentabilitet afhænger af forbrugernes efterspørgsel. Og den efterspørgsel er i høj grad afhængig af deres rådighedsbeløb – det beløb der bliver tilbage, når forbrugerne har betalt deres faste omkostninger.

Flere faktorer påvirker rådighedsbeløbet, heriblandt disse:

  • Lånerenter: Når renten stiger, vil den rådighedsbeløbet falde, hvilket igen kan påvirke både boligpriser og efterspørgsel efter andre varer.  
  • Lønninger: Når reallønsnedgang kombineres med højere debitorrenter, vil det føre til en reduktion i rådighedsbeløbet.
  • Gældsniveau: Højt gældsniveau øger sårbarheden over for stigende lånerenter. Det er derfor vigtigt at se på gæld i forhold til indkomst og rådighedsniveau for at beregne kreditrisiko og vurdere, hvem der kan ydes kredit til.


Er du i tvivl om hvilke kunder du kan give kredit eller ej? Vi kan hjælpe.

Hos Intrum ved vi, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores kunder med at få betaling til tiden. Vi kan inddrive gæld i 180 lande, har omfattende erfaring indenfor en kredithåndtering, og det gør os til en ideel samarbejdspartner, som kan hjælpe dig med at forbedre din kreditstyring samtidig med at vi værner om din virksomheds brand og sikrer dine gode kunderelationer.

Vigtigheden af — og vores fokus på — kundepleje betyder, at du kan slappe af velvidende at vi håndterer både cash flow og dine kunder på den bedste måde.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe her