For os er målet at bidrage til en sund økonomi.

"Vores fornemste opgave er at sørge for, at vores kunder får betaling for deres varer og tjeneste ved at hjælpe deres kunder med betalingsløsninger. Det er først når den enkelte person og virksomhed har fået styr på sin økonomi, at vi har nået vores mål", siger Anna-Karin Gustafsson, Operations Manager, Intrum.

Vi lytter og tilbyder de for alle parter bedst mulige og mest holdbare løsninger | Intrum

At kommunikere med mennesker som har gæld, at lytte og have empati for derefter at vise vejen frem mod en sund økonomi, dét er vores hverdag i Intrum.

Når man arbejder i en kreditstyringsvirksomhed, bliver man ofte mødt med en del fordomme fra andre mennesker vedrørende inkasso.

- Mange tror, at vi gør hvad som helst for at sikre betaling til vores kunder, som jo er dem, der beder os løse opgaven med inddrivelse af gæld. Men vores opgave handler i høj grad om at yde gældsrådgivning og hjælpe med at finde holdbare løsninger — både for vores kunder og de af vores kunders kunder, der har gæld. Vi kan kun opnå dette ved at kommunikere med alle med værdighed, respekt og empati.

For virkeligheden er den, at Intrum først tjener penge, når de der har gæld kan betale den.

For os er målet det vi kalder en sund økonomi, hvor vores kunder får betaling, og hvor de personer, som har gæld, kan betale af på gælden eller helt indfri den, hvorefter de kan komme videre i livet. Det er først dér, der er tale om win-win for begge parter.
Anna-Karin Gustafsson, Operations Manager, Intrum

Første skridt for os på vejen frem mod at kunne hjælpe vores kunders kunder med at opnå en sund økonomi, er at lytte og få indblik i deres økonomiske situation. 

- Nogle inkassosager opstår på grund af forglemmelse eller manglende forståelse, men ofte skyldes  gælden, vi skal hjælpe folk af med, at der er opstået skelsættende forandringer i deres liv, for eksempel grundet sygdom, skilsmisse eller dødsfald.

Det er så vores opgave at hjælpe med at bryde den negative spiral. At være lydhøre, se helheden, finde løsninger og komme med forslag til for eksempel en afdragsordning, som den enkelte faktisk mener sig i stand til at kunne overholde.

- Det er først dér, at den person, som behøver hjælpen, kan finde motivation og egen drivkraft til at foretage de nødvendige forandringer.

- Vi bruger god tid på at få opbygget en relation med vores kunders kunder, så disse får tillid til og føler sig trygge ved gældsrådgiveren. Dermed får vi nemlig bedre mulighed for at kunne hjælpe dem. At  betale en større sum penge er ikke noget, man bare gør i løbet af en uge; det kræver for de flestes vedkommende ofte både tid og tålmodighed samt en langsigtet og ikke mindst holdbar plan. 

Når en gæld er blevet betalt, så sender den berørte person ofte en positiv feedback til os.

- Vi gør meget ud af at undersøge, hvad man synes om vores kundeservice og hvordan man har følt sig behandlet undervejs i forløbet. Det svar, vi oftest modtager, er, at man har sat stor pris på den måde, vi har udført opgaven. Man har følt sig respekteret og lyttet til. Samtidig har man modtaget nogle gode værktøjer fra gældsrådgiverne. Værktøjer som kan bruges til fremadrettet at sikre, at man kan se frem mod en sund økonomi. Det er tydeligt, at vi gør en positiv forskel for den person og virksomhed, som nu har betalt sin gæld. Det er derfor, at mine kolleger og jeg hver dag er stolte af det arbejde, vi udfører!

Hos Intrum praktiserer vi "walk the talk", og vores formål er at lede vejen til en sund økonomi, og vores værdier Empati, Etik, Dedikation, Løsninger guider os i vores daglige arbejde. Det kommer blandt andet til udtryk, når vi taler om "Leading the way to a sound economy".

Læs her mere om hvordan vi som virksomhed tager ansvar for aktivt at bidrage til bæredygtighed (ESG) i alt, hvad vi foretager os.