Nye tegn på økonomisk nedgang

Virksomheder rundt om i Europa rapporterer negative tegn, i forbindelse med betalinger og gæld, såsom øget tab på debitorer, senere B2B-betalinger og højere gældsrisici i fremtiden. Ifølge European Payment Report 2019 fra den paneuropæiske kreditstyringsvirksomhed Intrum, er tabet på debitorer i Danmark steget til 0,8%, målt som en andel af virksomhedernes samlede omsætning, i forhold til 0,6% sidste år.

Ifølge European Payment Report 2019 rapporterer 12% af de danske virksomheder, at de forventer, at risikoen fra debitorerne vil stige det kommende år (en stigning fra 10% i 2018), mens kun 3% forventer faldende risici (et fald fra 5%).

Evnen til at forudsige og styre sine finansielle prioriteter og ikke mindst cashflow, er væsentligt for virksomheder. Ligesom det er et af fundamenterne for vækst. For virksomheder betyder større risici forude, at det er vigtigere end nogensinde før, at kende sine kunder.
Jens Hjortflod, Adm. Direktør hos Intrum i Danmark.

Mens de 11.856 adspurgte virksomheder rundt om i Europa afslører et mønster med øgede risici i forbindelse med betalinger og gæld, varierer synet på, hvor deres land befinder sig i den nuværende konjunkturcyklus væsentligt mellem regionerne. For Europa som helhed, mener 18% af virksomhederne, at deres land allerede befinder sig i en økonomisk nedadgående retning.

I lande som Grækenland og Italien, ser virksomhederne recession som en nuværende realitet, mens de fleste virksomheder i Østrig og Tyskland ikke engang forudser en recession i løbet af de kommende fem år. I Danmark forventer 49% af de adspurgte virksomheder ikke en recession i nærmeste fremtid, mens et mindretal på 15% frygter, at en recession allerede er en kendsgerning, eller vil blive det inden for to års tid.

Om European Payment Report 2019

European Payment Report 2019 er baseret på en undersøgelse, som blev udført simultant i 29 europæiske lande, i perioden 31. januar til 5. april 2019. I denne rapport har Intrum indsamlet data fra 11.856 virksomheder i Europa, herunder 528 i Danmark, for at få indsigt i betalingsadfærden samt den finansielle sundhed hos europæiske virksomheder. Undersøgelsen blev udført blandt personer, som identificerer sig selv som enten CFO, Head of Credits, Business Controller eller lignende.