Mørke skyer over dansk økonomi?

49% af de danske virksomheder tror ikke på en nært forestående recession. Tendenser rundt om i Europa fortæller dog en anden historie, hvor virksomhederne rapporterer negative tegn, i forbindelse med betalinger og gæld.

Selvom størstedelen af virksomhederne i Danmark fortsat ser positivt på fremtidsudsigterne for dansk økonomi, er der grå skyer at ane i horisonten.

Igennem de sidste fire år er virksomhedernes tab på debitorer steget, målt som en andel af den samlede omsætning. I 2016 afskrev virksomhederne 0,4% og i 2019 hele 0,8% af deres årlige omsætning, grundet udeblivende betalinger. Herudover oplever mange lange betalingsfrister og forsinkede betalinger problemetiske for virksomhedens drift. Ifølge Intrums European Payment Report Danmark 2019 finder 40% det problematisk, eller yderst problematisk, når kunderne betaler efter forfaldsdatoen, og 38% finder det udfordrende med lange betalingsfrister. Dette går hånd i hånd med, at den oplevede risiko fra debitorerne er stigende.

Hver tredje virksomhed forudser recession

Ifølge undersøgelsen mener hver tredje danske virksomhed, at Danmark vil befinde sig i en recession inden for en femårsperiode. Især de små og mellemstore virksomheder tror på en forestående økonomisk nedgang, hvor 35% forudser recession, mod 24% bland store og multinationale selskaber.

Grafen angiver i procent, hvor mange af de danske virksomheder som har svaret på spørgsmålet: Tror du, der er overhængende fare for recession i Danmark? Kilde: European Payment Report Danmark 2019.

Begrænsning af gæld og fokus på kundeidentificering

Blandt de virksomheder, der tror på en nært forestående recession, planlægger hver tiende et øget fokus på identificering af særligt udsatte kundesegmenter, og hver fjerde planlægger at begrænse stiftelse af gæld, for at forberede virksomheden på en økonomisk tilbagegang.

 

Evnen til at forudsige og styre sine finansielle prioriteter og ikke mindst cashflow, er væsentligt for virksomheder. Ligesom det er et af fundamenterne for vækst. For virksomheder betyder større risici forude, at det er vigtigere end nogensinde før, at kende sine kunder.
Jens Hjortflod, Adm. Direktør hos Intrum i Danmark.

Om European Payment Report Danmark 2019

European Payment Report Danmark 2019 er baseret på en undersøgelse, som blev udført i perioden 31. januar til 5. april 2019. I denne rapport har Intrum indsamlet data fra 528 danske virksomheder, for at få indsigt i betalingsadfærden samt den finansielle sundhed hos virksomhederne. Undersøgelsen blev udført blandt personer, som identificerer sig selv som enten CFO, Head of Credits, Business Controller eller lignende.