Retslig inkasso

Er det ikke lykkedes at få din udestående gæld betalt i rykker- eller inkassoprocessen, kan Intrum hjælpe dig med at gå rettens vej. Via de retlige instanser kan vi opnå fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig pengene), dels indgå betalingsaftaler og endeligt kan der gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed herfor.

Vi har et team af medarbejdere med juridisk baggrund, der alene arbejder med opgaver i de retslige processer. Vi håndterer således både betalingspåkrav, fogedrekvisitioner, fogedretsmøder, udlæg, begæringer samt tvistede sager i det civilretlige system. Er sagen over 100.000 kr., eller er der tvister, håndteres sagen gennem vores advokatsamarbejdspartner.

Ved at benytte retslig inkasso opnår du en række fordele, som forbedrer dine chancer for at få betaling; du får blandt andet brudt forældelsesfristen og får hermed længere tid til at opkræve betaling, du får mulighed for at foretage udlæg i eventuelle aktiver og du kan få en civilretslig afgørelse, såfremt din kunde har indsigelser.

Professionel juridisk hjælp

Øgede chancer for at få betaling

Afbrydelse af forældelsesfristen

Rådgivning i forbindelse med fremadrettet procedure


“Hos intrum spiller vi hver dag hinanden bedre.”

Tina Willadsen, Estate and Legal Collection Manager, Intrum

Bliv kunde hos Intrum

Vi viser vejen til en sund økonomi