7 tips til inddrivelse af gæld

At få betaling for varer og tjenesteydelser, er kernen i en bæredygtig virksomhed. Dårlig gæld og forsinkede betalinger kan medføre afskedigelse af personale, likvide problemer og i værste fald konkurs. Hos Intrum leder vi vejen til en sund økonomi ved at hjælpe vores kunder med at få rettidig betaling fra deres kunder.

I ekstreme tilfælde kan likvide problemer og konkurs endda udsætte ejere og direktører for personlig hæftelse.

To ting er altafgørende. 1) at skabe en professionel tilgang til at få betaling, og 2) være villig til løbende at revidere og forbedre den interne procedure.

Virkeligheden er, at få virksomheder kan undgå dårlig gæld, men forebyggelse er dog altid bedre end helbredelse. Ligegyldigt hvor stor eller lille din virksomhed er, bør du etablere og gennemføre foranstaltninger med henblik på, at minimere risikoen for udestående gæld. Dette vil øge chancen for effektive inddrivelsesinitiativer. Det vil også bidrage til virksomhedens bundlinje ved at undgå omkostningerne, tiden og besværet det er i at jagte debitorer.

Der er nogle grundlæggende "do and don't"s i forbindelse med inddrivelse af gæld:

Vær villig til at forhandle om gælden

Ved at være fleksibel og realistisk kan du undgå eventuelle tvister og øge sandsynligheden for at få betaling. Hvis det er nødvendigt, kan der indgås en ordning for forsinket betaling eller en afdragsordning. Husk altid at følge op på betalingsfrister.

Hav dokumentationen i orden

Al kommunikation — både skriftligt og mundtligt — vedrørende krav og anmodninger om betaling skal være klare, præcise og udførlige. Det er vigtigt, at du kan fremlægge den nødvendige dokumentation i tilfælde af, at sagen går til inkasso eller ender i retten. Da har du dit på det tørre.

Lær af dine fejltagelser

ved, at være opmærksom på de juridiske handelsvilkår og betingelser kan du undgå at begå den samme fejltagelse to gange. Lav praktiske forbedringer, såsom at kræve betaling med det samme, gøre brug af kredittjek samt ved kontinuerligt at revurdere faktureringsprocessen.

Bed om  professionel hjælp til inddrivelse tidligt i forløbet

Hvis dine breve og telefonopkald ikke resulterer i en betaling, bør du så tidligt som muligt overdrage dine gældskrav til en professionel kreditstyringspartner. Et inkassofirma er specialister i betalingstendenser og har specialiserede inkassoprocesser, som gør, at du ofte vil få betaling hurtigere. Herudover slipper du for de administrative opgaver.

Overhold altid lokal lovgivning

Hvis du går for vidt i inddrivelsesprocessen, risikerer du at bryde loven. Vær derfor opmærksom på at du overholder de lovmæssige krav til rykker- og inkassoproces, eksempelvis med hensyn til tidsfrister, omkostninger og gebyrer.

Gør det aldrig personligt

Trusler og intimidering er ulovlige og kan ende med, at du sigtes i retten. Lad ikke følelserne komme i vejen.

Vær realistisk omkring det skyldte beløb

Omkostninger ved at benytte professionelle, som eksempelvis advokater, kan føre til høje juridiske omkostninger samt kræve mange ressourcer, som ofte er ud af proportion i forhold til det skyldte beløb. I stedet for at tage kravet direkte i retten, kan det være besparende at rykke for betalingen via en udenretlig inkassoproces først.

Har du brug for hjælp til inddrivelse? Vi kan hjælpe dig