Hvad er god inkassoskik?

God inkassoskik dækker over en række retslige standarder, som er lovpligtige, og som derfor skal overholdes af alle, der driver inkassovirksomhed.

Hos Intrum sikrer vi os altid, at vi er i overensstemmelse med god inkassoskik, så vores klienter og deres kunder bliver behandlet etisk korrekt og er i trygge hænder hos os. For at opretholde den gode inkassoskik ledes vi hos Intrum af vores  kerneværdier: Empathy, Ethics, Dedication og Solutions. Alle værdierne er vigtige for vores identitet og fremgår i alle vores arbejdsprocesser. 

Hvorfor er god inkassoskik vigtig?

God inkassoskik er med til at sikre, at skyldner og sælger behandles ordentligt, mens inkassosagen pågår. Skyldneren må eksempelvis ikke udsættes for et urimeligt pres, når skyldnerens sag behandles. 

Derfor er vi hos Intrum naturligvis meget opmærksomme på den gode inkassoskik, så vores klienter og deres kunder bliver behandlet på en etisk og respektfuld måde.

Vi inddriver kun gæld fra din kunde, hvis gælden er forfalden og ikke forældet, og vi gør det på den korrekte måde; Vi vil aldrig vildlede, chikanere eller true din kunde med at give oplysninger om gælden til arbejdsgiveren eller omgangskredsen. Hvis en inkassovirksomhed ikke overholder god inkassoskik, kan det betyde, at inkassovirksomheden miste sin autorisation.

Beskytter både din virksomhed og dine kunder

God inkassoskik beskytter som sagt ikke kun skyldner; din virksomhed er i mange tilfælde også beskyttet af god inkassoskik. God inkassoskik skal sikre, at din virksomheds interesser bliver prioriteret. En inkassovirksomhed må eksempelvis ikke give nedslag til skyldneren, så skyldner kan nøjes med at betale en andel af gælden tilbage. Det kan kun ske, hvis du giver inkassovirksomheden accept til det. 

En inkassovirksomhed har desuden pligt til at vejlede og undersøge mulighederne for, rent faktisk at inddrive gælden, og hvilke omkostninger det vil medføre. Ved sager, hvor kunden ikke har mulighed for at tilbagebetale sin gæld, har den pågældende inkassovirksomhed pligt til at rådgive dig som sælger herom. 

Vi ønsker at gøre en fordel

Gældsinddrivelse er et vigtigt led i at sikre en sund og bæredygtig samfundsøkonomi. Hos Intrum ønsker vi at gøre en forskel for virksomheder, mennesker og samfund ved at bidrage til at minimere konkurser, sikre arbejdspladser, og forhindre yderligere gæld.

Vores markedsledende position giver os en unik mulighed for at drive udviklingen af hele branchen i en etisk retning og dermed skabe værdi.

Vi stræber altid efter at være en betroet samarbejdspartner, hvor respekten er gensidig mellem os og vores klienter. Vi ved, at relationen til dine kunder er vigtig. Dine kunder skal have en god og retfærdig behandling, og det sikrer vi gennem en empatisk og respektfuld dialog, så inddrivelsesprocessen ikke blot bliver effektiv, men også gunstig for jeres fremadrettede relation.