Privatøkonomi og gæld på skoleskemaet

Privatøkonomi kan være en besværlig størrelse. For alle. Idag risikerer man lettere end nogensinde at havne i gældsfælden i en verden med lettilgængelige kreditter, køb på afbetaling og kviklån. Derfor underviser Intrum gymnasieelever omkring privatøkonomi og gæld, og de risici dårlig gæld kan føre med sig. Undervisningen har også til formål at give de unge større indsigt i, nysgerrighed omkring samt lyst til at tale om privatøkonomi.

Privatøkonomi og gæld på skoleskemaet - Intrums arbejde med bæredygtighed viser vejen til en sund økonomi

Privatøkonomi og unge

Især unge har behov for yderligere økonomisk forståelse. Rod i privatøkonomien kan medføre store konsekvenser for den enkelte og ikke bare påvirke den økonomiske situation men også det mentale helbred. Hvis man som ung går ind i voksenlivet med gæld, kan drømmen hurtigt blive et mareridt. At unge mennesker idag får bedre styr på privatøkonomien, er ofte helt afgørende for deres liv som voksne. Derfor besluttede vi os for at gøre noget for aktiv at bidrage til, at unge undgår at blivefanget i gældsfælden.

Intrums forbrugeranalyse, European Consumer Payment Report 2021, viser, at hver kun ca. hver femte (21 procent) svarer, at de læser salgs- og leveringsbetingelser grundigt igennem før de fortsætte til godkendelse af et køb. Og den procentsats ønsker vi hos Intrum at påvirke positivt via uddannelse i form af dette projekt, samt via gode råd og tips via SoMe og på vores hjemmeside.

Derfor underviser vi

Derfor underviser vi flere gange om året på blandt andet handelsgymnasierne i emnet "Unge og privatøkonomi" — med en introduktion til vores verden, inkasso. Vi ønsker at give de unge nogle tips og gode råd, så de kan undgå at optage gæld, undgå at blive sendt til inkasso. Samtidig introducerer vi dem også til det, der er spændende ved privatøkonomi, nemlig at finde sunde løsninger, og for nogle bliver det en ren sport både at spare mest muligt og at lægge penge til side. Med en opsparing er der måske på vej til voksenlivet penge til udbetaling på en bolig — en udbetaling som måske ellers skulle have været lånt i banken.

Intrums forbrugerundersøgelse viser også, at danskerne anser skolen for at have en vigtig rolle i at uddanne sine elever i privatøkonomi. For 50% er skolen den primære kilde til økonomisk uddannelse. I de tilfælde hvor skolen ikke slår til, bærer forældre et stort ansvar i at lære deres børn omkring privatøkonomiske forhold.

Økonomiske valg

Det vigtige er at give de unge lysten til — og blive bevidste om — selv at kontrollere deres privatøkonomi frem for at blive styret af andre grundet gæld. De økonomiske valg, de træffer som unge, påvirker i høj grad deres liv som voksne.

Vi viser vejen til en sund økonomi

Vores formål med at undervise om privatøkonomi er naturligvis også at vise, at selvom vi kommer fra en inkassovirksomhed, så er vi helt almindelige mennesker, hvis opgave det er at hjælpe mennesker med gæld, så de sammen med os kan finde gode, holdbare løsninger i en for skyldner givetvis ulykkelig situation. Vi tager aldrig stilling til, hvorfor en person har gæld. Vi fokuserer på at finde individuelt tilpassede løsninger, som hjælper skyldner på vej til en sund økonomi.

Så skulle uheldet være ude, så er budskabet: Kontakt os, så finder vi en løsning.

Igen — ønsket med at undervise de unge er også, at de begynder at tale økonomi med hinanden og med deres familier. For mange mennesker er privatøkonomi et tabu, men ved at tale om det istedet for at skjule situationen, kan man få hjælp til at tage kontrollen og finde løsninger.

Tina Willadsen, Estate and Legal Collection Manager, Intrum Scandinavia. "For mig er det utrolig vigtigt at bidrage til de unges økonomiske uddannelse og at kunne give indblik i de vidtrækkende konsekvenser ved gæld".
For mig er det utrolig vigtigt at bidrage til de unges økonomiske uddannelse og forståelse, og at kunne give dem et indblik i de vidtrækkende konsekvenser der er ved gæld, som ikke tilbagebetales rettidig. Vi ser desværre, at gældsættelsen allerede starter i en ung alder. Hos RKI er 18 årige i gennemsnit registreret med 1,26 betalingsanmærkning (januar 2022), og tallet stiger desværre kun gennem 20’erne. Det er en ærgerlig måde at starte sit voksenliv, da vi ofte ser, at dette kan forfølge de unge mennesker gennem hele livet.
Tina Willadsen, Estate and Legal Collection Manager, Intrum Scandinavia

Tina Willadsen fortsætter "Unge mennesker har stor risiko for at blive fanget i en ”gældsfælde”, fordi det kun kræver få klik at købe ting på afdrag. Derfor er det vigtigt for os at bidrage til det samfundsmæssige ansvar, der ligger i at uddanne unge omkring økonomi, så de forhåbentligt selv undgår at ”gå i fælden”.