Unge dumper skolen og fremmer bæredygtighed via deres købekraft

Da Global Money Week opfordrer de unge til at planlægge deres fremtid og til at være økonomisk fornuftige, har vi set på, hvor de unge forbrugere søger råd om økonomi, samt hvordan de yngre generationer stiller krav til at virksomheder vælger en mere bæredygtig retning.

Global Money Week finder sted fra den 21. til den 27. marts og er en årlig verdensomspændende kampagne, hvis formål er at øge opmærksomhed omkring vigtigheden i at sikre, at unge mennesker fra en tidlig alder er bevidste omkring økonomi og tilegner sig viden, færdigheder og adfærd som er nødvendig for at kunne træffe gode økonomiske beslutninger, og i sidste ende opnå økonomisk tryghed og kunne håndtere økonomiske udfordringer.

Global Money Week opfordrer de unge til at planlægge deres fremtid og til at være økonomisk fornuftige.

Covid-19-pandemien har været hård ved forbrugerne og fået mange til at fokusere på økonomi og søge dybere forståelse herfor. I kølvandet på krisen ser vi at mange er i gang med at foretage langsigtede opsparings- og investeringsplaner, samt at snakke med familie og venner om penge.

Men hvem har forbrugerne størst tillid til?

Ifølge Intrums 2021 forbrugerundersøgelse stoler de danske forbrugere absolut mest på bankerne, når de søger økonomisk råd og vejledning - det siger 42 procent i hvert fald.

Hver fjerde (24 procent) svarer, at de stoler på den information, de finder online, mens 22 procent ser en uafhængig finansiel rådgiver som den mest troværdige kilde. Andre oplyser, at de har mest tillid til familien og vennerne.

De unge har størst tillid til deres forældre, hvor 2 ud af 5 (40 procent) går til deres mor for råd om økonomi, og hver tredje (30 procent) til deres far. Gen-Z er hermed den generation, som udviser størst tillid til deres ældre generationer, når det kommer til finansiel viden. Til sammenligning søger kun hver tiende blandt de 38-44-årige råd og vejledning hos deres forældre.

Skoler får dumpekarakterer

Til trods for at 88 procent af danskerne siger, at de har modtaget fremragende eller tilstrækkelig økonomisk uddannelse, får skolerne ikke høje karakterer i at være en god kilde til økonomisk rådgivning og vejledning.

Faktisk er skoler blandt de dårligst rangerede som kilde til pålidelig økonomisk information – totalt set vælger kun 1 procent af danskerne skolen som en god kilde, og det samme gør kun 3 procent af de unge. Dette tyder på, at der fortsat kan gøres meget mere for at få integreret økonomisk forståelse i det traditionelle undervisningssystem, som vi kender det i dag.

At forsøge at gemme sig fra gæld er tegn på, at de unge føler sig overvældede og bange. Det vigtigt at de forstår omfanget af deres økonomiske udfordringer, så de kan søge hjælp og løse problemet. Hos Intrum taler vi hver dag med 250.000 personer på tværs af hele Europa, og vi kender om nogle til den lettelse der føles, når der igen kommer styr på situationen.

Har mistet kontrol over gæld

Hver femte (18 procent) siger, at de ikke har kontrol over deres gæld. Det er især de yngre forbrugere, der er mest berørt. Faktisk siger 20 procent af de 18-21-årige, at de slet ikke ønsker at vide, hvor mange penge de samlet set skylder og 28 procent har helt mistet overblikket over hvor mange penge de månedligt bruger på f.eks. streamingtjenester. Hertil kommer at hver tredje (32 procent) siger, at det er mere sandsynligt at de glemmer en betaling nu end det var tidligere.

Bæredygtighed påvirker økonomiske valg

De unge er helt i front, når det kommer til bæredygtighed, forbrug og ikke mindst genbrug. Hele 73 procent af de 18-21-årige siger, at de er optaget af reparere og genbruge frem for blot at forbruge og købe nye ting. Ligeledes siger næsten halvdelen (47 procent), at de bruger deres indflydelse som forbruger til at drive positive sociale forandringer.

Hvor de unge bruger deres købekraft til at skabe forandringer, udviser de ældre hensyn til miljø og bæredygtighed ved at begrænse deres forbrug, og knap en tiendedel (9 procent) blandt 65+ ville ikke have dårlig samvittighed med at betale for sent til en virksomhed som udviser en uetisk adfærd. Til sammenligning svarer 40 procent af de unge, at de ikke har et problem med at betale for sent, hvis de føler, at den pågældende virksomhed er uetisk og 42 procent vil ikke købe fra en virksomhed, som de ved er ansvarlige for at skade miljøet.

Den yngre generation er med til at ændre den måde der drives bæredygtig forretning på.
Lige så vel som ældre generationer er med til at lære yngre om hvordan man opfører sig økonomisk ansvarligt, så er den yngre generation med til at ændre den måde der drives forretning på. Fremover vil uddannelse i økonomi i lige så høj grad inkludere emner som etiske investeringer og praksis, såvel som selve forståelsen af hvordan opsparing, renter og inflation fungerer.

Få mere indsigt i danskernes økonomi og forbrugsvaner

Find ud af meget mere om danskernes syn på deres egen økonomiske situation, forbrugsvaner og evne til at håndtere privatøkonomi i European Consumer Payment Report Danmark 2021. Rapporten er baseret på en undersøgelse foretaget blandt 1.000 danskere.

Download rapporten