"Intrum håndterer inkasso for os. Nu kan vi prioritere det, som er vigtigt."

Grossisten Maske lader Intrum håndtere hele inkasso- og rykkerprocessen for sig, så Maske kan fokusere på udvikling af virksomheden.

Uden samarbejdet med Intrum havde vi selv måtte bruge mange ressourcer på at håndtere noget, som ikke er vores spidskompetence.
Rolf Schei, økonomidirektør i Maske, Norge

Maske, som er en af de største grossister i Norge, leverer forbrugsprodukter til både den private og den offentlige sektor. Virksomheden, der har mere end 10.000 lagerførte varelinjer, håndterer årligt ca. 280.000 fakturaer. Den store fakturavolumen betyder, at virksomheden er afhængig af at have et godt samarbejde med en solid og troværdig inkassopartner for at sikre god likviditet.

Intrum håndterer hele inddrivelsesprocessen for Maske. Processen starter med en rykkerskrivelse 3-5 dage efter en fakturas forfaldsdato. På den måde kan Maske koncentrere sig om at udvikle sin virksomhed i stedet for at bruge kostbar tid på at opkræve betaling for de fakturaer, som kunderne ikke har betalt rettidigt.

- Hvis en kunde ikke betaler inden forfaldsdato, så ved vi, at Intrum overtager sagen og sørger for at få betaling. Skulle vi selv håndtere rykker- og inkassoforløbet, ville vi være nødt til at afsætte mange ressourcer til at håndtere det," siger Rolf Schei. 

Maske er ledende i arbejdet med bæredygtighed indenfor sin branche og blev som den første leverandør i grossistbranchen klimaneutral for nogle år siden. Virksomheden benytter elektriske last- og varebiler, når de leverer varer. Virksomheden er desuden Miljøfyrtårn-certificeret og har et udtalt mål om at samarbejde med leverandører, som sætter bæredygtighed højt på agendaen. Dette er også en af grundene til, at Maske ønsker at samarbejde med Intrum.

- Vi prioriterer leverandører, som er langt fremme med hensyn til bæredygtighed, siger Schei. 

Læs mere om hvordan Intrum arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar her

Yderst tilfreds med Intrum

Inkassobranchen er i en rivende udvikling, og Maske bliver løbende introduceret til nye tiltag, produkter, analyser og procesforbedringer af Intrum.

- Det tror jeg har været en af samarbejdets succesfaktorer. Vi har tænkt nyt og været tidligt ude med tage de løsninger, Intrum har præsenteret os for, i brug, siger Schei. 

Rolf Schei, økonomidirektør i grossistvirksomheden Maske
Rolf Schei, økonomidirektør i grossistvirksomheden Maske, Norge, er yderst tilfreds med samarbejdet med Intrum

- Det første jeg i sin tid gjorde var at få en aftale med Intrum om, at de håndterer inkasso- og rykkerprocessen for os. Det var en god beslutning. Vi er yderst tilfredse med  løsningsgraden, opfølgningen og de folk der arbejder hos Intrum, siger økonomidirektør Rolf Schei afslutningsvis. 


Vil du også opnå bedre økonomi i din virksomhed?