Inkassobeløb er faldende i Danmark - undtagen hos unge voksne

Både antallet af inkassosager og gældsbeløb er faldet i andet kvartal 2018, sammenlignet med samme periode sidste år. Men unge danskere mellem 25 og 29 afviger, med et stigende gældsbeløb siden 2015.

Den positive økonomiske udvikling i Danmark, i de senere år, har medført færre inkassosager og lavere beløb forbundet med hver enkelt sag. Men denne tendens gør sig ikke gældende for alle aldersgrupper. Den nye rapport Nordic Debt Collection Analysis fra Intrum viser, at gæld hos unge danskere mellem 25 og 29 år er steget siden 2015.

- Den danske økonomi er de seneste år stabiliseret, hvilket resulterer i faldende gæld hos privatpersoner. Sammenlignet med sidste år, er det gennemsnitlige hovedstolsbeløb faldet med over 7.000 kr., eller næsten 50 pct. Dog har de danske husstande stadig det højeste gældsniveau blandt de fire nordiske lande, hvilket gør dem følsomme for finansielle udsving, siger Jens Hjortflod, Adm. Direktør hos Intrum Danmark.

Rapporten illustrerer, at unge (25-29 år) ikke har kunnet drage fordel af den positive økonomiske udvikling, på samme måde som den ældre del af befolkningen. Arbejdsløsheden blandt de 25-29 årige tog et opsving fra slutningen af 2015 til sommeren 2017, hvilket er en mulig forklaring på aldersgruppens stigende gældbeløb pr. inkassokrav i 2017 og første halvdel af 2018.

- Inkasso følger i halen af konjunkturbevægelser. Derfor er den unge skyldners nuværende ydeevne sandsynligvis et resultat af tidligere arbejdsmarkedsbevægelser. Selvom de unge er afveget fra den generelle tendens med faldende gæld, er den samlede risiko for tab begrænset blandt personer under 30 år, da deres gennemsnitlige hovedstol er omkring 80 pct. lavere end hos de midaldrende skyldnere, siger Jens Hjortflod.


Om Nordic Debt Collection Analysis

Inkassodata der er præsenteret i denne analyse, er baseret på Intrums egne data. Kun B2C-krav er inkluderet og købt gæld er ekskluderet. For Sverige, Danmark og Finland er data fra perioden 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2018. Data fra Norge er fra perioden 1. kvartal 2006 til 2. kvartal 2018. Samtlige inkassosager er indrapporteret under det kvartal, hvori vi har modtaget sagerne. Andre data anvendt i analysen er markeret med respektive kilder.