European Payment Report 2021

European Payment Report 2021 er baseret på en undersøgelse foretaget blandt 11.187 virksomheder i 29 europæiske lande, herunder 600 i Danmark, for at få indsigt i betalingsadfærden samt den finansielle sundhed hos europæiske virksomheder.

European Payment Report 2021, den 7. udgave med dansk fokus

European Payment Report 2021

Bliv opdateret omkring udviklingen af forsinkede betalinger og hvordan Covid-19 har påvirket betalingslandskabet i Danmark. Rapporten beskriver hvilken indflydelse forsinkede betalinger har på udvikling og vækst blandt danske virksomheder. På baggrund af resultaterne fra rapporten, får vi en bedre forståelse, af virksomhedernes syn på betalingsadfærd.


Hårdt ramt af Covid-19

På trods af at Covid-19 har bragt mange virksomheder i knæ i løbet af de sidste 12 måneder og mange forventer usikkerhed i flere år fremover, er virksomheder mere entusiastiske omkring vækst og fremtiden, end de har været i mange år. Især brancher som ejendomshandel og byggeri, og detail er optimistiske med hensyn til fremtiden.

Danske virksomheder opper deres betalingsstyring

Covid-19 har ramt Europa hårdt, og det udfordrende klima forårsaget af pandemien har motiveret danske virksomheder til at blive bedre til at styre risikoen for forsinkede betalinger.

Virksomheder reducerer omkostninger og er forsigtige omkring gæld, for at beskytte sig mod lavkonjunktur

En tredjedel af de danske virksomheder planlægger at reducere deres omkostninger forud for en mulig økonomisk nedgang, samt sikre betalinger fra kunder hurtigere. Virksomhedsledere planlægger også at være mere forsigtige med at optage gæld.

“Vi er igang med at forbedre vores processer vedrørende forsinket betaling. Og vi har hjulpet vores medarbejdere med at forstå vigtigheden af hvordan kreditstyring påvirker cash flow.”

Henrik Vikland, CFO, Oleter Group and Ocab

European Payment Report 2021

Rapporten findes også i en version, hvor resultatet for samtlige 29 europæiske lande ses samlet.

Du kan downloade den her


European Payment Report 2021 - dansk fokus

Betalingsadfærd og trends