«Mit bedste tip til unge kvinder, som skal i gang med en karriere, er at finde en mentor.»

Mangfoldighed bidrager til dynamik på arbejdspladsen. Din succes som leder afhænger af din evne til at skabe en kultur, hvor alle bliver hørt og taget seriøs. Ved at have et mangfoldigt team, får du mange forskellige indgangsvinkler og idéer til, hvordan du kan løse udfordringer. For mig et det et must.

Susanne Allenberg, Global Business Services Director, Intrum.

Hvorfor er mangfoldighed vigtig i erhvervslivet?

Mangfoldighed bidrager til dynamik på arbejdspladsen. Din succes som leder afhænger af din evne til at skabe en kultur, hvor alle bliver hørt og taget seriøs. Ved at have et mangfoldigt team, får du mange forskellige indgangsvinkler og idéer til, hvordan du kan løse udfordringer. For mig et det et must.

Tror du at kvinder leder anderledes end mænd? Hvis ja, hvordan?

Jeg vil sige både ja og nej. Jeg tror, at ledelse i højere grad afhænger af personen og færdighederne end af køn. Som leder tror jeg vi bliver klogere med alderen, i det mindste håber jeg, at det er hvad der sker.

Hvordan vil du beskrive din måde at lede på?

Jeg tror på en flad organisation, hvor folks stemme og udvikling betyder noget. Jeg elsker når mine ansatte og kolleger udfordrer mig. At kunne udfordre chefen er et bevis på, at vi har en kultur og et arbejdsmiljø med en høj grad af tillid. Jeg ønsker at dialogerne og leverancerne skal fokusere på vore vigtigste interessenter: vore ansatte, vore kunder og deres kunder.

Find en mentor. Én som kan hjælpe dig med at navigere og sikre at du fortsat udvikler dig og dine stærke sider.
Susanne Allenberg, Global Business Services Director, Intrum.

Hvad er dit vigtigste tip til unge kvinder som skal i gang med at gøre karriere?

Find en mentor. Én som kan hjælpe dig med at navigere og sikre at du fortsat udvikler dig og dine stærke sider. Træf afgørelser baseret på fakta kombineret med en analyse af situationen. Og ikke mindst: fortsæt med at tænke STORT.

Hvad gør dig mest stolt i dit arbejde hos Intrum?

Jeg bliver især stolt, når jeg er i møde og mit team helt overtager dialogen med fokus på løsninger og kreative innovationer. Jeg ved, at jeg fuldt ud kan stole på mine ansattes kompetencer og erfaringer, og det er uvurderligt, når vores leveringer giver høj værdi til vore interessenter.