«Mangfoldighed beriger arbejdsmiljøet og styrker virksomheden»

Mangfoldighed er en vigtig del af vores samfund, og dermed er det også vigtigt, at det afspejles i erhvervslivet. Mangfoldighed inkluderer ikke bare køn men også andre aspekter såsom erfaring, nationalitet, etnicitet, alder osv. Det beriger arbejdsmiljøet og styrker virksomheden.

Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development & Markets, Intrum

Hvorfor er mangfoldighed vigtig i erhvervslivet?

Mangfoldighed er en vigtig del af vores samfund, og dermed er det også vigtigt, at det afspejles i erhvervslivet. For mig inkluderer mangfoldighed ikke bare køn men også andre aspekter såsom erfaring, nationalitet, etnicitet, alder osv. Det beriger arbejdsmiljøet og styrker virksomheden. 

Tror du, at kvinder leder anderledes end mænd? Hvis ja, hvordan?

Jeg tror, at det er nogle forskelle. Kvinder har en tendens til i højere grad at inkludere den menneskelige dimension i sin lederstil. Det er mange kvindelige ledere, som ønsker at levere 100% på alle parametre, og her kan vi med fordel lære af vore mandlige jævnaldrende; Vi kan være tilfredse med «godt nok».

Hvordan vil du beskrive din måde at lede på?

Jeg har to vigtige dimensioner i min lederstrategi: vore ansatte og vore kunder. Jeg prøver at have en meget åben, transparent og direkte måde at lede på, så ingen behøver at være i tvivl om, hvad jeg mener. Min erfaring siger mig, at dette giver folk tillid og tryghed. I min ledelse sætter jeg også klare mål, som stemmer overens med mine direkte rapporter, og så uddelegerer jeg derefter ansvar, så medarbejderne kan fortsætte deres udvikling.

Mit bedste tip til unge kvindelige talenter er, at de skal sige ja til de muligheder, som dukker op. Du ved aldrg, hvad dette kan føre med sig.
Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development & Markets, Intrum

Hvad er dit vigtigste tip til de unge talenter, som skal i gang med at gøre karriere?

Vær åben og nysgerrig. Sørg for at lære fra kollegaer som arbejder i forskellige dele af organisationen, udvid horisonten og forstå den kommercielle side af virksomheden. Tak ja til de muligheder, som måtte dukke op; Du ved aldrig, hvad det kan føre med sig.

Har du lagt mærke til nogle forskelle i de udfordringer kvinder og mænd møder i lederstillinger?

For a være lidt direkte så tror jeg, at mandlige ledere generelt er lidt mere modige og villige til at tage en risiko, som de fleste kvinder ikke ville have taget. 

Hvad gør dig mest stolt i dit arbejde hos Intrum?

Det er den vigtige rolle vi hos Intrum har i samfundet og vort ansvar for lede vejen til en sund økonomi for vores kunder, vores kunders kunder og samfundet generelt. Jeg er ekstra stolt, når jeg besøger vores kontorer og sidder sammen med en gældsrådgiver og dér lytter til den samtale, rådgiveren har med en af vores kunders kunder. Jeg er dybt imponeret over hvordan mine kolleger håndterer den vanskelige økonomiske situation, nogle mennesker befinder seg i, og hvordan de formår at opnå god kontakt med denne person og dermed endnu bedre kan hjælpe med at finde gode løsninger, så vedkommende kan se frem mod at blive gældfri.