Alvorlige inkassotal — alt tyder på en konkursbølge

Antallet af inkassosager rettet mod virksomheder er det seneste år steget med 20 procent. Dette er en indikation på, at der kommer flere konkurser i løbet af 2023.

Helt friske tal fra Intrum for året 2022 tyder på, at det økonomiske farvand for virksomheder er blevet betydeligt mere oprørt end det har været længe. Høj inflation resulterer i både svagere købekraft for de fleste mennesker samt større omkostninger for virksomhederne. Virksomhedernes indkøbspriser er steget, og lønomkostninger forventes at stige yderligere i 2023.

– Ser vi på sidste år, så steg væksten i inkassosager med krav rettet mod virksomheder gradvist, og inkassobeløbet i den enkelte sag er også blevet lidt større, siger Morten Trasti, Chief Analyst hos Intrum i Skandinavien.

Alt peger i retning af varige betalingsproblemer

Virksomheder på tværs af alle brancher oplevede en stigning i antallet af inkassosager i 2022 sammenlignet med 2021, og ved årsskiftet var der registreret flere inkassosager end ved starten af Covid 19-pandemien. Intet tyder på, at dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid.

– Stigningen i inkassosager ses i alle brancher, så ingen slipper for at blive berørt, hvilket giver grund til bekymring. Virksomhederne har oplevet en stor og gradvis vækst i omkostninger igennem det seneste år — både med tanke på indkøbspriser og lønomkostninger som forventes at stige yderligere i 2023. Dette kombineret med forbrugernes udhulede købekraft gør, at alt tyder på en konkursbølge i løbet af året, siger Trasti.

Alle brancher bliver berørt af inkasso og konkurser, siger Chief Analyst Morten Trasti | Intrum Scandinavia

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af konkurser blandt virksomheder er på et højere niveau nu end ved starten af pandemien. Antallet er steget gradvist i løbet af det seneste år. Det som giver grund til bekymring er, at der ikke ses en åbenlys vej ud af denne krise. 

Det er ingen enkel vej ud af disse økonomisk barske tider. Under pandemien var det muligt at få hjælp via offentlige støtteordninger, men der er intet som tyder på, at det vil gentage sig. Når privatøkonomien hos husholdningerne bliver udfordret og der er mindre råd til at købe andet en basale fornødenheder, så påvirker det efterspørgslen efter nye varer og serviceydelser. Det vil derfor gøre det vanskeligere for en del virksomheder at bevare eller øge indtægtsniveauet.
Chief Analyst, Morten Trasti | Intrum Scandinavia

Vækst i inkassokrav også mod privatpersoner

Det ses også en stigning i antallet af inkassokrav som rettes mod privatpersoner, men niveauet er fortsat betydeligt lavere end det var før pandemien. Totalt set var der 13 procent flere inkassosager i slutningen end i starten af 2022. De skyldige beløb er steget med 17 procent.

Intrum forventer, at dette vil medføre betalingsmæssige udfordringer også blandt privatpersoner i takt med at virksomhederne kan se sig tvunget til at skære i både udgifter og medarbejderantal.

– Dette vil imidlertid tage noget tid, så foreløbigt vil det lave arbejdsløshedsniveau kombineret med de under pandemien opsparede midler bidrage til at holde antallet af privatpersoner, som misligholder deres betalingsforpligtelser, nede, konkluderer Trasti.