Den bæredygtige agenda bremses af langsomme betalere

En undersøgelse foretaget af Intrum viser, at lange betalingsbetingelser og dårlige betalere sætter en bremse i innovation og bæredygtig udvikling hos de danske virksomheder.

Lange betalingsbetingelser og dårlige betalere sætter en bremse i innovation og bæredygtig udvikling hos de danske virksomheder.
Ifølge Intrums undersøgelse "Eurupean Payment Report 2021", sætter lange betalingsbetingelser og dårlige betalere en bremse i innovation og bæredygtig udvikling hos de danske virksomheder.

Danmark vil være forgangsland for den grønne omstilling, og mens forbrugerne i højere og højere grad tænker bæredygtigt, er der opstået et problem hos virksomhederne. For mens de også ønsker at udvikle sig i en mere bæredygtig retning, oplever de at blive udfordret når ambitioner og virkelighed møder hinanden.

Langsomme betalere og lange betalingsfrister hæmmer deres bæredygtige performance og mulighed for innovation. For når pengene ikke kommer ind til tiden, eller ikke kommer ind hurtigt nok, påvirkes virksomhedernes cash-flow og likviditet, og dermed deres evne til at investere i områder som innovation og bæredygtighed. Det viser en undersøgelse fra Intrum, Europas førende kreditstyringsvirksomhed.

I undersøgelsen, European Payment Report 2021, svarer 63 procent af de danske virksomheder, at de er mere bekymrede end nogensinde før over deres kunders evne til at betale til tiden. Knap halvdelen af de danske virksomheder angiver dertil, at et potentielt fortsat større gab mellem betalingsfrist og betalingsvarighed kan udgøre en risiko for bæredygtig vækst af deres virksomhed.

Undersøgelsen viser tydeligt, hvordan manglende betaling og lange betalingsbetingelser ikke kun har konsekvenser for den enkelte virksomhed. Udover at have en indvirkning på samfundsøkonomien, har det en stor betydning for, hvordan det land og den verden vi lever i kommer til at se ud på sigt. At betale sine kreditorer, og betale dem til tiden indenfor en rimeligt afgrænset periode, er så at sige også bæredygtighed.
Jens Hjortflod, Managing Director, Intrum Group.

Skal virksomhederne selv komme med løsningsforslag, er svaret klart; Der er behov for yderligere regulering på kreditsyringsområdet. Således svarer 63 procent af danske virksomheder, at løsningen på sene eller manglende betalinger er introduktion af ny lovgivning.

Blandt de positive effekter hurtigere betaling vil have, angiver hele 72 procent af de danske virksomheder, at det ville give dem mulighed for at blive mere innovative, mens 70 procent siger, at hurtigere betalinger ville forbedre deres performance inden for bæredygtighed.


Om European Payment Report 2021

European Payment Report er baseret på en undersøgelse foretaget på tværs af 29 europæiske lande. Der er indsamlet data fra 11.187 virksomheder for at opnå indsigt i betalingsadfærd og virksomhedernes forretningsudsigter. Rapporten findes også i en version med key findings om det danske marked baseret på data fra 600 danske virksomheder. Undersøgelsen blev udført i perioden 25. januar til16. april 2021.

Vil du vide mere? Download rapporten