Danskernes økonomiske velbefindende hårdt ramt af Corona

En ny undersøgelse fra Intrum viser, at Covid-19 epidemien har store økonomiske konsekvenser for forbrugerne. Hver femte oplever at deres jobsituation er blevet påvirket og 1 ud af 4 melder om lønnedgang.

Næsten hver fjerde (23%) angiver, at deres økonomiske velbefindende er blevet forværret sammenlignet med for et halvt år siden. Det står langt værre til  blandt dem, hvis beskæftigelsesstatus er blevet påvirket, hvor 43% siger at deres økonomiske velbefindende er forringet.

Især de unge er ramt hårdt, hvor over halvdelen i aldersgruppen 18-21 år siger, at Covid-19-krisen har påvirket deres beskæftigelse. Ud af disse har 1 ud af 3 (36%) accepteret en frivillig lønnedgang og 1 ud af 10 (9%) er midlertidigt arbejdsløse og modtager offentlig støtte.

Når de helt unge bliver ramt på beskæftigelsen, kan det i mange tilfælde hænge sammen med en type jobs, som de unge ofte besidder, eksempelvis inden for restaurationsbranchen eller anden timelønnet arbejde. Derfor er der en naturlig repræsentation af unge, der oplever nedgang i deres indtægt.
Jens Hjortflod, Adm. Direktør hos Intrum i Danmark.
Er din beskæftigelse blevet påvirket af Covid-19-krisen
Andel der svarer, ”Ja” til spørgsmålet: ”Er din beskæftigelse blevet påvirket af Covid-19-krisen?”

Unge ser lyst på fremtiden

Til trods for at de unge føler sig økonomisk hårdt ramt af Covid-19 for tiden, forudser de bedre tider i fremtiden. Hver tredje (36%) forventer, at deres økonomiske velbefindende vil ændre sig positivt i løbet af det næste halve år, hvor de igen vil have økonomisk sikkerhed til at imødekomme daglige udgifter og have kontrol over privatøkonomien. Blandt den ældre del af befolkningen, forudser kun 5% i aldersgruppen 65+ bedre tider forude.

Forventer en forbedring af økonomisk velbefindende
Andel der svarer, at de forventer en forbedring til spørgsmålet: ”Hvordan forventer du, at dit økonomiske velbefindende vil ændre sig i løbet af det næste halve år, sammenlignet med hvad det er nu?”

Få dybere indsigt