Danske virksomheder presses i stigende grad af forsinkede betalinger

Virksomhederne oplever i stigende grad, at deres likviditet presses grundet forsinket betaling fra deres kunder. I en ny rapport fra Intrum, European Payment Report, rapporterer næsten 1 ud af 5 danske virksomheder om pres på likviditeten, som en direkte konsekvens af sene betalinger, hvilket er mere end en fordobling siden sidste år.

Herudover oplever flere virksomheder at sene betalinger har en hårdtslående effekt, trods de positive konjunkturer. Flere respondenter oplever, at virksomhedens eksistensgrundlag er truet grundet de sene betalinger og især hos større virksomheder er dette et problem, hvor næsten hver femte føler sig truet på deres eksistens. Derudover er sene og udeblivende betalinger en hindring for virksomhedernes vækst. Siden sidste år er der sket en signifikant stigning i fra 1% til 6% af de danske virksomheder, som oplever en hindring i vækst som konsekvens af sene betalinger.

Samtidig siger flere af de adspurgte virksomheder, at de ser sig nødsaget til at afskedige medarbejdere, som en direkte følge af forsinkede betalinger. Igen rammes de større virksomheder, hvor 14% af de adspurgte oplever dette som et problem. Dette er en betydelig stigning i forhold til 2017, hvor ingen større virksomheder og kun 1% af SMV’erne indikerede at forsinkede betalinger var årsag til reducering i personalet.

Ifølge European Payment Report 2018 er 40% af de danske virksomheder blevet bedt om at acceptere længere betalingsbetingelser, end de føler sig komfortable med og 39% af disse har set sig nødsaget til at accepterer dette.

Ser vi nærmere på, hvad årsagen til de sene betalinger er, angiver over halvdelen (52%) administrativ ineffektivitet fra deres kunders side som hovedårsag og dernæst økonomiske problemer (43%). Dette er en kedelig udvikling i forhold til tidligere år, da 38% angav økonomiske problemer som årsag til sene betalinger i 2017 og kun 36% i 2016. På den positive side oplever virksomhederne, at færre af deres kunder spekulerer i bevidst at lade betalingen falde for sent, hvor dette er gået ned fra næsten halvdelen i 2017 til 2 ud af 5 i dette års undersøgelse.

Når de bliver spurgt til fremtiden, eller rettere hvordan de forudser at deres debitorers økonomiske situation vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er virksomhederne noget mere pessimistiske end tidligere år. Hele 10% af de danske respondenter forudser en stigende risiko for forsinkede og udeblivende betalinger, mod kun 4% sidste år.