Inkassoomkostninger og inkassogebyrer

Både før og efter en inkassosag er der flere forskellige inkassoomkostninger og inkassogebyrer, som skyldneren hæfter for. Som udgangspunkt er det nemlig skyldneren, der står til regnskab for disse omkostninger. Det kræver dog, at du som kreditor har overholdt din del af aftalen.

Inkassoomkostningerne kan for mange virke indviklede og er ofte tidskrævende at sætte sig ind i. Hos Intrum sørger vi for at gøre det nemt og overskueligt for dig. Derfor får du her et overblik over, hvilke inkassoomkostninger og inkassogebyrer der er forbundet med at sende en sag til inkasso.

Hvad er inkassoomkostninger?

Inkassoomkostninger er en kompensation for de udgifter, som du har haft i forbindelse med at få de penge af kunden, som han eller hun skylder dig. Det er som udgangspunkt omkostninger, som skyldneren skal betale. Det kræver dog, at du har opfyldt din del af den oprindelige aftale.

Der findes en række forskellige omkostninger forbundet med inkasso; dem har vi listet op her, så du kan se, hvad det vil koste at sende en sag til inkasso.

 • Rykker- og inkassogebyr

  Inden du kan sende en sag til inkasso, skal du have fremsendt mindst én rykkerskrivelse, som også indeholder et inkassovarsel. Du må maksimalt sende 3 rykkere hvor der er pålagt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Derudover kan du opkræve yderligere 100 kr. i inkassogebyr, når sagen overgår til inkassobehandling.
 • Kompensationsgebyr

  I 2013 blev et nyt EU-direktiv indført, hvor man i handel mellem virksomheder, samt i handel mellem virksomheder og offentlige myndigheder, har mulighed for at opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr. ved forsinket betaling. Dette gebyr kan du opkræve når som helst i rykkerforløbet.
 • Inkassoomkostninger

  Inkassoomkostninger afhænger af fordringens størrelse og er fastsat ved lov. En fordring er hovedstolen (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Herudover skal du medregne administrationsgebyrer og andre gebyrer, som du jf. betalingsbetingelserne er berettiget til at opkræve inden forfaldsdagen. Dvs. at det kun er de gebyrer, som du må pålægge inden betalingsfristen udløber, der er en del af fordringen - og som står beskrevet i forretningsbetingelserne.
   

Nedenfor ses det, at inkassobeløbet (ekskl. moms) stiger i takt med at fordringen bliver større.

Gældende inkassoomkostninger:

Fordring, Inkassobeløb (ex. moms)

Inkassobeløb (ex. moms)

0 – 1.000 kr. 400 kr.
1.001 – 2.500 kr. 700 kr.
2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr.
50.001 – 100.000 kr. 2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr.
500.001 kr. - 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Læs lovbestemmelsen vedr. bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

Omkostninger i retten

Bliver det nødvendigt at tage skridtet videre og sende sagen i retten, pålægges der yderligere omkostninger.

Skal en sag behandles i fogedretten, koster dette 750 kr. uagtet sagens størrelse. Skal sagen behandles i civilretten bliver der derimod pålagt en retsafgift, som afhænger af sagens beløbsstørrelse; for sager under 100.000 kr. koster det 750 kr., og i sager over 100.000 kr. er retsafgiften fastsat til 1.500 kr. For sager over 100.000 kr. pålægges der også et berammelsesgebyr, som fastsættes ud fra sagens værdi. Dette gebyr starter fra kr. 3.000 kr.

Læs mere omkring retsafgifter

Eksempel på omkostninger

Nedenfor har vi stillet to eksempler op, som viser hvordan inkassoomkostningerne kan fordele sig. Vi har lavet et eksempel på, hvordan det kan se ud i en sag med en virksomhed og i en sag med en privatperson.                   

Handel med virksomheder (btb):

Oprindelig faktura: 1.000 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Inkassogebyr: 100 kr.
inkassoomkostninger: 400 kr.
Kompensationsgebyr: 310 kr.
I alt: 2.110 kr.

Handel med privatpersoner (btc):

Oprindelig faktura: 1.000 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Inkassovarsel: 100 kr.
inkassoomkostninger: 400 kr.
I alt: 1.800 kr.

Det kan altså både være dyrt og tidskrævende at sende en sag videre til inkasso. Derfor er der også en lang række fordele ved at benytte en professionel inkassovirksomhed.


Har du brug for hjælp til inkasso?

Find den løsning der passer til dit behov.