Inkassoomkostninger og inkassogebyrer

Både før og efter en inkassosag er der flere forskellige inkassoomkostninger og inkassogebyrer, som skyldneren hæfter for. Som udgangspunkt er det nemlig skyldnerens ansvar at betale disse omkostninger, forudsat at du som kreditor har opfyldt din del af aftalen.

Inkassoomkostningerne kan for mange virke indviklede og kan være tidskrævende at sætte sig ind i. Hos Intrum stræber vi efter at gøre det nemt og overskueligt for dig. Derfor giver vi dig her et overblik over de inkassoomkostninger og inkassogebyrer, der er forbundet med at sende en sag til inkasso.

Hvad er inkassoomkostninger?

Inkassoomkostninger er en kompensation for de udgifter, som du har haft i forbindelse med at få de penge, som din kunde skylder dig. Det er normalt skyldnerens ansvar at betale disse omkostninger, forudsat at du har opfyldt din del af den oprindelige aftale.

Der findes en række forskellige omkostninger forbundet med inkasso, og vi har opstiller dem her, så du kan se, hvad det koster at sende en sag til inkasso.

 • Rykker- og inkassogebyr

  Inden du kan sende en sag til inkasso, skal du have fremsendt mindst én rykkerskrivelse, som også indeholder et inkassovarsel. Du må maksimalt sende 3 rykkere hvor der er pålagt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Derudover kan du opkræve yderligere 100 kr. i inkassogebyr, når sagen overgår til inkassobehandling.
 • Kompensationsgebyr

  I 2013 blev et nyt EU-direktiv indført, der giver mulighed for at opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr. ved forsinket betaling i handel mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Du kan opkræve dette gebyr når som helst i rykkerforløbet.
 • Inkassoomkostninger

  Inkassoomkostninger afhænger af størrelsen på fordringen (den gæld, der skal inddrives).En fordring omfatter hovedstolen (inkl. moms)samt renter, der er påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Derudover skal du medregne eventuelle administrationsgebyrer og andre gebyrer, som du ifølge betalingsbetingelserne har ret til at opkræve inden forfaldsdagen.

  Med andre ord betyder det, at kun de gebyrer, som du lovligt kan pålægge inden betalingsfristen udløber og som er beskrevet i dine forretningsbetingelser, udgør en del af den samlede gæld, der skal inddrives.

Nedenfor ses en oversigt over de gældende inkassoomkostninger, som maksimalt kan pålægges den enkelte inkassosag. Bemærk at beløbet stiger i takt med fordringens størrelse.

Fordringens størrelse Inkassobeløb (ex. moms)
0 – 1.000 kr. 400 kr.
1.001 – 2.500 kr. 700 kr.
2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr.
50.001 – 100.000 kr. 2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr.
500.001 kr. - 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Læs lovbestemmelsen vedr. bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling for yderligere information

Omkostninger i retten

Bliver det nødvendigt at tage skridtet videre og sende sagen i retten, pålægges der yderligere omkostninger.

Skal sagen behandles i fogedretten, koster dette 750 kr. uagtet sagens størrelse. Skal sagen skal behandles i civilretten, bliver der pålagt en retsafgift, som afhænger af sagens beløbsstørrelse. For sager under 100.000 kr. koster retsafgiften 750 kr., mens den er fastsat til 1.500 kr. for sager over 100.000 kr. For sager over 100.000 kr. pålægges der også et berammelsesgebyr, som starter fra kr. 3.000 kr.

Læs mere omkring retsafgifter

Eksempel på omkostninger

Her er to eksempler, der viser, hvordan inkassoomkostningerne kan fordele sig i en sag med en virksomhed og en sag med en privatperson.               

Handel med virksomheder (btb):

Oprindelig faktura: 1.000 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Inkassogebyr: 100 kr.
inkassoomkostninger: 400 kr.
Kompensationsgebyr: 310 kr.
I alt: 2.110 kr.

Handel med privatpersoner (btc):

Oprindelig faktura: 1.000 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Inkassovarsel: 100 kr.
inkassoomkostninger: 400 kr.
I alt: 1.800 kr.

Det kan altså være både dyrt og tidskrævende at sende en sag videre til inkasso. Derfor er der også en lang række fordele ved at benytte en professionel inkassovirksomhed.


Har du brug for hjælp til inkasso?

Find den løsning der passer til dit behov.