Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvis du har en kunde, som ikke har betalt sin faktura til tiden, kan du som udgangspunkt sende sagen til inkasso. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan gøre det.

Før du sender et krav til inkasso, er det din pligt at undersøge, om følgende betingelser for inkasso er opfyldt:

 • Den første betingelse, der skal være til stede, er, at din kunde ikke har betalt dig inden forfaldsdatoen. I de fleste tilfælde indeholder en faktura en deadline for, hvornår betalingen senest skal være sket. Hvis denne dato er overskredet, er første krav opfyldt.
 • Det er ligeledes et krav, at du som kreditor fremsender mindst én rykkerskrivelse og et inkassovarsel til din kunde. Inkassovarslet kan sagtens være en del af rykkerskrivelsen. Varslingen skal indeholde en betalingsfrist på 10 dage. I princippet kan du sende en rykker med et inkassovarsel allerede dagen efter sidste rettidige dato for betalingen, men vent gerne tre arbejdsdage efter sidste frist, da indbetalinger ofte først når frem efter et par dage.
 • Du kan ikke sende dit krav til inkasso, hvis kravet er forældet. Hvornår sagen forældes, altså hvornår du ikke længere må forfølge betalingen, afhænger primært af kravets alder, og om der er foretaget retslige skridt.
  Kravets forældelse vil som hovedregel indtræde efter tre år, hvis der ikke er en dom, en skyldnererklæring, et frivilligt forlig et gældsbrev eller et betalingspåkrav med domspåtegning. I disse tilfælde forældes inkassosagen først efter 10 år.
FØR DU SENDER ET KRAV TIL INKASSO, skal følgende betingelser være opfyldt: 1) din kunde har ikke betalt dig inden forfaldsdatoen, 2) du skal som kreditor fremsende mindst én rykkerskrivelse og et inkassovarsel til din kunde, 3) inkassokravet må ikke være forældet.

Kan man selv sende et krav til inkasso?

Du kan godt selv sende et krav til inkasso, hvis en kunde ikke har betalt for et produkt eller en ydelse.

Hvis du vælger at sende kravet til inkasso på egen hånd, har du også selv ansvaret for at sende relevante breve som rykkere, inkassovarsel, betalingspåkrav mv. Samt at disse overholder formalia.

Hos Intrum kan vi også hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du bør skrive inkassovarslingen. Der er nemlig en lang række fordele ved at benytte en professionel inkassovirksomhed.

Hvem skal betale for inkassoomkostningerne?

Både før og efter du har sendt et krav til inkasso, kan der opstå en del omkostninger, som kan ende med at blive dyrt for skyldneren.

Som udgangspunkt er det nemlig skyldneren, der har ansvaret for at betale disse omkostninger. Men det kræver først og fremmest, at man som kreditor har overholdt sin del af aftalen.

Som kreditor kan du:

 1. Sende tre rykkere, som hver især er pålagt et gebyr på max. 100 kr. Du må gerne sende mere end tre rykkere, men disse må ikke blive pålagt et gebyr.
 2. Opkræve yderligere 100 kr. i inkassogebyr, når sagen overgår til inkassobehandling.
 3. Er din kunde en virksomhed eller en offentlig myndighed, kan du opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr., hvis din kunde ikke har betalt til tiden. Dette gebyr kan du opkræve når som helst i rykkerforløbet.

Hvornår kan jeg ikke sende til inkasso?

I visse tilfælde er det ikke muligt at sende en sag til inkasso.

 • Når kunden er et selskab under konkurs

  Hvis din kunde er et selskab, som er under konkurs, kan du ikke indgive kravet til inkassobehandling. I det tilfælde må du i stedet rette henvendelse til kurator i konkursboet, for at gøre opmærksom på dit krav.
 • Når kunden har indgivet en saglig og begrundet indsigelse

  Har din kunde gjort en saglig og begrundet indsigelse mod dit krav, anbefaler vi, at du forsøger at få den afklaret med kunden.
  Du kan godt sende kravet til inkasso, men du skal medsende al information om indsigelsen, dialogen samt dokumentation for, at indsigelsen er uberettiget, til din inkassopartner. Såfremt du fortsat mener at have et krav gældende, men din kunde fastholder sin indsigelse, må sagen afklares ved civilretlig behandling. Viser det sig, at kunden ret i sin indsigelse, stopper inddrivelsen helt.
 • Når kunden er under 18 år gammel

  Personer i alderen 15-17 år må kun købe ting for de penge, som de selv har tjent, men må ikke købe på kredit. Derfor er det ikke muligt at sende et krav mod umyndige personer til inkasso.

Har du brug for hjælp?

Inkasso kan for mange være en uoverskuelig proces, men der er heldigvis hjælp at hente. Hos Intrum er vi eksperter i gældsinddrivelse, og vi er altid klar til at hjælpe dig, hvis du skal sende en sag til inkasso.

Vi har årelange erfaringer inden for inkasso og specialiserede processer til alle typer af fordringer.

Kontakt os for at høre mere – vi er her for at hjælpe dig.