Få det bedste ud af dine inkassosager og bevar dine gode kunderelationer

Din virksomheds succes afhænger af et forudsigeligt cash flow og gode kunderelationer. Hvis dine kunder ikke betaler til tiden, kan du med fordel lade et inkassofirma håndtere dine inkassosager, inddrive gælden og samtidig arbejde for at fastholde kunden.

Hvorfor bør du overhovedet overveje inkasso til din forretning?

Det kan være en omstændig proces at få penge for sine forfaldne fakturaer, og det er vigtigt, at det gøres korrekt - både i forhold til lovgivningen, og i at sikre fair behandling af kunden.

Generelt set gælder det, at jo hurtigere du kommer i gang med inkassoprocessen, jo større er sandsynligheden for, at du at få dine penge igen.

Et inkassobureau kan hjælpe dig med at blive betalt hurtigere og nedbringe udestående kredit, samtidigt med at du bevarer det gode kundeforhold. I sidste ende betyder det, at du får mere tid til at fokusere på din kerneforretning.

Læs mere om inkasso

Overvej inkasso til din virksomhed
Hvis en kunde skylder dig penge, kan det være svært både at inddrive gælden og forblive på god fod med kunden. Her kan et inkassofirma hjælpe dig på vej.

Få mere tid mellem hænderne

At drive virksomhed er et tidskrævende arbejde, og uanset om du er en stor virksomhed eller et lille enkeltmandsfirma, skal du koncentrere dig om det du gør bedst.

Det vil uden tvivl frigøre tid, hvis du uddelegerer de administrative opgaver, i forbindelse med inddrivelse af gæld, til et inkassofirma.

Ved at håndtere forsinkede betalinger bestemt og retfærdigt, kan et inkassofirma hjælpe dig med at blive hurtigere betalt samt nedbringe udestående kredit.

Desuden vil kundeforholdet ikke lide nød, når der er tale om et professionelt inkassofirma, der  udover at håndtere gældsinddrivelsen, også har tanke på, at kunden skal føle sig godt og fair behandlet, så I kan fortsætte jeres samarbejde fremadrettet.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig

Sådan arbejder inkassofirmaer med inddrivelse

Før din sag kan overgå til et inkassofirma, skal der være fremsendt mindst én rykkerskrivelse, som indeholder et inkassovarsel.

Når inkassobureauet modtager sagen, sker der følgende:

  1. Først bliver data gennemgået og der tjekkes op på kundens oplysninger.
  2. Herefter søger inkassofirmaet at opnå dialog med kunden og benytter en række midler til at komme i kontakt.
    Dette gøres bl.a. telefonisk, via brev, SMS eller mail. Umiddelbart efter at sagen er blevet oprettet, fremsendes den første skrivelse, samt et frivilligt forlig.

Læs mere om hvornår må man sende en sag til inkasso

Hvad sker der hvis kunden stadig ikke reagerer?

Lykkes det ikke at komme i dialog med kunden, trods den indledende indsats, er der flere midler inkassobureauet kan tage i brug. Hvilke aktiviteter afgøres nærmere af en række faktorer som; demografiske og geografiske forhold omkring kunden, samt hvor stor gælden er.

Der kan eksempelvis sendes en inkassokonsulent ud til kundens adresse, sagen kan gå videre til overvågning (langsigtet inkassobehandling) eller retslige skridt kan tages.

Herudover vil inkassofirmaet i langt de fleste tilfælde sørge for, at din kunde bliver registreret hos kreditoplysningsbureauer (bl.a. RKI), alt efter hvad der er aftalt.

Hvis sagen fortsætter i overvågning, vil inkassofirmaet løbende holde øje med ændringer i din kundes økonomi. Når og hvis kundens økonomi forbedres, vil inkassofirmaet på ny forsøge at indgå en aftale om betaling.

Retslig inkasso

Hvis det ikke er lykkedes dig at få din udestående gæld betalt i hverken rykker- eller inkassoprocessen, kan et inkassobureau hjælpe dig med at gå rettens vej.

Gennem de retlige instanser kan der først og fremmest opnås fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig penge), dels indgås betalingsaftaler og endeligt kan der gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed for dette.

Såfremt der er grundlag for at benytte retslig inkasso, vil der foreligge en række fordele, som forbedrer dine chancer for at få betaling. For eksempel brydes forældelsesfristen, hvilket automatisk sikrer dig længere tid til at opkræve betaling. Derudover får du mulighed for at foretage udlæg i eventuelle aktiver og du kan desuden få en civilretslig afgørelse, såfremt din kunde har indsigelser.

Læs mere omkring hvordan vi kan hjælpe dig med Retslig Inkasso

Salg af fordringer

Har du mange udestående inkassosager, kan du i visse tilfælde sælge disse til et inkassofirma. Ved at sælge dine afskrevne tilgodehavender frigøres likviditet, tab reduceres og du sparer i sidste ende tid.

Yderligere kan det også hjælpe dine kunder, ved at tilbyde dem individuelle betalingsplaner, der giver dem mulighed for at blive gældfri på en nemmere måde.

Læs mere omkring hvordan vi kan hjælpe dig med at købe dine udestående inkassokrav

Erfaring og service

Når du skal vælge et inkassobureau til din virksomhed, er det nærliggende at søge efter et selskab, som tilbyder dig grundlæggende erfaring og dybdegående kendskab til betalingsadfærd. Derudover er det en fordel for dig, hvis inkassobureauet allerede har specialiseret deres processer til alle typer af forskellige fordringer.

På denne måde sikrer du det bedste grundlag, hvad end det angår differentierede scorecards eller andre inddrivelsesaktiviteter.

Få flere gode råd til hvad du bør overveje, når du skal vælge inkassopartner


Få det bedste ud af dine inkassosager

Lad os hjælpe dig