Rekruttering hos Intrum — sådan er processen

Når du søger job hos os, kommer du gennem en rekrutteringsproces som består af flere faser. Formålet med dette er, at du som kandidat og vi som arbejdsgiver kan lære hinanden bedre at kende.

Kom som du er

Vi i Intrum ønsker at bidrage til et inkluderende og mangfoldigt arbejdsliv. Vi anerkender de respektive forskelligeheder og ved, at disse er en styrke. Vi ved, at vi alle er en vigtig ressource for samfundet — uanset alder, funktionsevne, køn, religion, nationalitet, etnicitet eller seksuel orientering.  Derfor opfordrer vi alle til at søge job hos os. Kom som du er.

Kom som du er | Intrum

Faserne i rekrutteringsprocessen

Videointerview 

Første del af vores rekrutteringsproces vil ofte inkludere et videointerview. Her har vi på forhånd optaget nogle spørgsmål til dig, og dem beder vi dig svare på ved at lave en optagelse på din PC med kamera og mikrofon. Du skal nok få en god introduktion til, hvordan du skal gøre. Videointerview er en god måde lære dig at kende på i denne første fase af rekrutteringsprocessen, og du får også tid til at tænke dine svar igennem før du optager dem. 

Personligt interview

Det næste interview vil oftest være et personligt interview. Nogle gange kan dette andet interview også være online. Vi ønsker uanset interviewform, at du får en god oplevelse med personlig kontakt i denne fase af processen. Agendaen for dette andet interview foregår ofte som et «omvendt interview» ligesom det hyppigt indeholder en case-præsentation. I forbindelse med et "omvendt interview" er det dig, som stiller spørgsmål til os. 

Et tredje interview

Ansøgere til jobs såsom fagspecialister og ledere vil blive inviteret til et tredje interview for dér at få en sidste snak og foretage en forventningsafstemning, før du eventuelt vil modtage et jobtilbud. 

Tests

Du vil ofte blive præsenteret for en færdighedstest og en personlighedstest i løbet af rekrutteringsprocessen. Vi samarbejder med dygtige testleverandører, og vi tilpasser de forskellige tests og rækkefølgen af disse til den aktuelle stilling. 

Din evaluering af processen

Vi evaluerer vores rekrutteringsproces med alle de kandidater, der har deltaget i rekrutteringsprocesser hos os. Du vil derfor blive bedt om at give os en kort evaluering i de forskellige faser af rekrutteringsprocessen. Vi sætter stor pris på at du svarer på disse, da det vil hjælpe os med at blive endnu bedre.


Har du lyst til at blive en del af Team Intrum?