Inkasso i Danmark inkl. Grønland og Færøerne

En succesfuld virksomhed er afhængig af et forudsigeligt cash flow og gode kunderelationer. Når dine kunder ikke betaler til tiden, kan Intrum inddrive gælden og samtidig bevare kundeforholdet.

Vi mener, at uanset om du er en stor virksomhed eller et lille enkeltmandsfirma, skal du koncentrere dig om det du gør bedst, ikke på at blive betalt. Ved at håndtere forsinkede betalinger bestemt og retfærdigt, kan vi hjælpe dig med at blive betalt hurtigere og nedbringe udestående kredit. Det gør, at du i stedet kan fokusere på det du gør bedst.

Vi har specialiserede processer til alle typer af fordringer baseret på vores årelange erfaring med inkasso, viden om generel betalingsadfærd og differentierede scorecards.

Skræddersyet teknologi

Etisk inkasso

Hurtigere betaling

Stærkt brand


Ofte stillede spørgsmål

FAQ - Inkasso i Danmark | Intrum

Hvorfor vælge Intrum?
  • Global rækkevidde
  • Markedets bedste overvågning og kreditstyring
  • Kundepleje af høj kvalitet
  • Juridiske løsninger er tilgængelige
Hvordan vil mine kunder blive behandlet?

Intrum har en etisk tilgang til inkasso og arbejder aktivt sammen med både privatpersoner og virksomheder for at finde gode løsninger for den enkelte — fornuftige, bæredygtige og holdbare betalingsaftaler, så de kan se vejen frem til en sundere økonomi. Vi hjælper din virksomhed med at vækste ved at tage os af dine kunder. Dine kunderelationer er vigtige og hos Intrum er de i trygge hænder.

Hvor meget inddriver I?

Succes for inddrivelse afhænger af en række faktorer, hvorfor der ikke kan gives garantier på forhånd. Taget over en bred kam, ender i gennemsnit 7 ud af 10 inkassosager positivt.

 

Er der en nedre eller øvre grænse for størrelsen af en faktura I inddriver på?

Ifølge loven skal beløbet minimum være kr. 1 

 

Da der blandt andet bliver pålagt forskellige gebyrer, både overfor dig og din kunde, anbefaler vi, at hovedstolsbeløbet er mindst kr. 50.

 

Vi mener, at der bør være en etisk grænse for minimumsbeløbet.

 

Hvorfor pålægger I ikke provisionen på skyldner, i stedet for at tage det af min hovedstol?

Dette er lovbestemt. Lovgiver og domstolene har sat rammer for, hvilke omkostninger der kan pålægges skyldner.

 

Får jeg mine penge på én gang, eller kommer de løbende?

Som udgangspunkt vil du modtage betaling en gang om måneden. Har din kunde oprettet en afdragsordning, vil du derfor modtage afbetalingen i rater.

Behandler vi flere sager for dig, vil du ligeledes modtage afregningen samlet, en gang om måneden, hvis det er den aftale vi har indgået.

 

Kan I hjælpe med det retslige forløb?

Vi kan hjælpe dig gennem hele den retslige proces. Via de retlige instanser kan vi opnå fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig pengene), dels indgå betalingsaftaler, og der kan gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed herfor.

Er sagen over 100.000 kr. i hovedstolsbeløbet, eller er der tvister/indsigelser, håndteres sagen gennem vores advokatsamarbejdspartner.

 

Hvad er en indsigelse?

Når din kunde laver en indsigelse betyder det, at kunden ikke er enig i, at han/hun skal betale for varen eller ydelsen.
En indsigelse skal være skriftligt. Herefter skal det bevises, om der er hold i indsigelsen eller ej. Er indsigelsen reel, må du ikke sende fakturaen til inkasso.

Har du allerede sendt sagen til behandling hos Intrum, og indsigelsen opstår efterfølgende, vil vi afklare situationen, og sætte inddrivelsesprocessen på pause i denne periode. Viser det sig, at der ikke er hold i indsigelsen og din kunde derfor er forpligtet til at betale, vil inddrivelsesprocessen fortsætte. Har kunden ret i sin indsigelse, stopper inddrivelsen helt.

Hvad skal du gøre?
1. Sørg for at have dokumentation for ordre, levering og korrespondance med kunden.
2. Er der tale om mindre uoverensstemmelser, så samarbejd med kunden om at få løst disse, inden fakturaen forfalder.
3. Er sagen sendt til inkasso, så overlad den direkte dialog med kunden til Intrum.

 

Hvordan håndterer I indsigelser?

Er din kunde uenig i kravet, skal han/hun lave en skriftlig indsigelse. Herefter skal det bevises, om der er hold i indsigelsen eller ej. Vi afklarer situationen og tager hele dialogen med kunden. I denne periode sættes inddrivelsesprocessen på pause. Viser det sig, at der ikke er hold i indsigelsen og din kunde derfor er forpligtet til at betale, vil inddrivelsesprocessen fortsætte. Har kunden ret i sin indsigelse, stopper inddrivelsen helt.

 

Hvilke inkassoomkostninger må pålægges debitor?

Lovgiver og domstolene har sat rammer for, hvilke omkostninger der kan pålægges debitor.

 

Hvad er forskellen mellem RKI og inkasso?

RKI, som står for Ribers Kredit Information, er et register over dårlige betalere og det er ejet af Experian. Hvis dine kunder ikke betaler sine regninger, risikerer de at blive registreret i RKI. Registreringen som dårlig betaler har konsekvenser for kundens muligheder for såvel optagelse af lån, omlægning af lån, og kunden kan også få afvist sin ansøning om konto- og kreditkort og telefonabonnement, og kunden vil blive forhindret i at købe ting på afbetaling.

Inkasso er selve inddrivelsen af gæld og foregår enten via en advokat eller et inkassobureau. Når en gældspost bliver overdraget til inkasso, vil det således være advokaten eller inkassofirmaet, som fremadrettet har kontakten med kunden — indtil gælden er indfriet.

 

Bliv kunde hos Intrum

Vi viser vejen til en sund økonomi