6 tips til bedre likviditet

Virksomheder med god likviditet vil være i stand til at dække deres udgifter — også de uventede, mens virksomheder med dårlig likviditet vil kæmpe.

For at din virksomhed skal overleve, er det vigtigt, at den har en god likviditet. Vi har samlet nogle råd til gode rutiner, til at sikre god likviditet- og betalingskapacitet i din virksomhed.

Du kan forbedre virksomhedens likviditet med få enkelte greb.
Du kan forbedre virksomhedens likviditet med få enkelte greb. Virksomheder med god likviditet vil være i stand til at dække deres udgifter - også de uventede.

6 hurtige tips til bedre likviditet:

  1. Send fakturaer i tide
  2. Optimer kredittiden — få dine penge hurtigere
  3. Evaluér aftaler med leverandører
  4. Tjek varelagerets omløbshastighed
  5. Følg op på udestående fakturaer
  6.  Send fakturaen til inkasso

Læs nærmere om hvad de enkelte greb indeholder og hvorfor de er vigtige nedenfor.

1. Send fakturaer i tide

Hvad enten du har en enkeltmandsvirksomhed eller en større virksomhed, er du forpligtet til at sende en faktura, når du sælger en vare eller tjenesteydelse til en kunde — uanset beløbets størrelse.

Selvom kunder har betalingspligt betaler de fleste først, når de modtager en faktura. Jo længere tid der gør før du sender fakturaer, jo længere går der selvsagt inden du får betaling. Dette vil kunne få store konsekvenser for den videre drift af virksomheden, og eksempelvis medfører likviditetsproblemer. Derfor er det vigtigt, at du overvejer flere aspekter vedrørende fakturering, f.eks. om du sælger med tab eller om du fakturerer for sent.

Læs mere om hvordan du laver en god faktura

2. Optimer kredittiden — få dine penge hurtigere

Kredittiden er det antal dage, kunderne bruger på at betale for varen eller tjenesten. Ved at reducere kreditperioden vil du være i stand til at forbedre likviditeten. Hvis din virksomhed har høje kredittider, bør du overveje tiltag for at reducere den. Det kan f.eks. være at sende en betalingspåmindelse tidligere i rykkerprocessen.

Hvis det er svært at få kunden til at betale hele beløbet, kan du overveje at tilbyde betaling i rater, i stedet for at udsætte betalingsfristen. Mange vælger også at bruge inkasso til at reducere kredittider og forhindre tab på debitorer.

Har du brug for hjælp til inkasso? se løsninger og priser

3. Evaluér aftaler med leverandører

Det er naturligt, at have en løbende dialog med leverandører om den service eller de produkter, du køber. Det er derfor også en god idé, at foretage en løbende evaluering af virksomhedens leverandører med hensyn til priser, leverancer og betingelser. Der kan være andre leverandører, som kan give dig bedre betingelser, bedre kvalitet eller bedre leveringstid.

4. Tjek varelagerets omløbshastighed

En komplet lagerbeholdning binder meget kapital. Derfor er det vigtigt, at du har et opdateret system, som giver dig et overblik over hvilke værdier der findes i din beholdning.

Hav købsrutiner i forhold til forventet salg - hvilke varer er populære og hvilke er mindre populære. Har du en god lagerstyring, vil du også kunne reducere behovet for nedskrivninger.

Følg op på udestående fakturaer og send en betalingspåmindelse med det samme. Husk betalingsfrist på minimum 10 dage.

5. Følg op på udestående fakturaer

Der kan være forskellige grunde til, at din kunde ikke betaler til tiden. Nogle kæmper selv med dårlig likviditet, nogle har dårlige administrative rutiner, mens andre betaler for sent med vilje.

I de tilfælde hvor din kunde ikke betaler til tiden, er det vigtigt, at du følger op på dine tilgodehavender og eventuelt sender en betalingspåmindelse.

I betalingspåmindelsen, eller rykkeren, skal du jf. lovgivningen give en betalingsfrist på mindst 10 dage. Herudover skal rykkerskrivelsen også indeholde en finansiel opgørelse. I opgørelsen skal angives det skyldige beløb, eventuelle pålagte gebyrer, og det skal specificeres hvilken faktura der er tale om.

Betaler kunden stadig ikke, selvom du har sendt rykkerskrivelser, kan du overveje inkasso.

Læs mere om krav til rykkerprocessen og inkassoregler

6. Send fakturaen til inkasso

Der sker desværre engang imellem, at kunderne ikke betaler, selv om du har fulgt op på fakturaen og sendt betalingspåmindelser. I disse tilfælde er inkasso det næste skridt.

Kan du ikke håndtere inddrivelsesprocessen selv, kan du bruge et inkassofirma. Inkassofirmaet varetager hele processen med at inddrive gælden og overtager også al dialogen med din kunde. Du slipper for at skulle bruge energi på, at sætte dig ind i lovgivning og regler for området.

Udover at hjælpe dig med at få dine penge igen, vil inkasso i de fleste tilfælde bidrage til hurtigere betaling fra dine kunder - hvilket igen resulterer i bedre likviditet

Læs mere om hvorfor det er godt at bruge et eksternt inkassofirma 


Jo hurtigere du sender kravet til inkasso, jo større er sandsynligheden for at du får dine penge igen.
For at komme i gang med inkasso, er det eneste du skal gøre at tage kontakt til et inkassobureau og registrere de forfaldne fakturaer.

Læs om hvordan en inkassosag forløber hos Intrum 

Få bedre likviditet med inkasso

Lad os hjælpe dig