Forebyg tab med god kreditstyring

Ved at have en klar kreditpolitik og fastlagte rutiner i tilfælde af udeblivende betaling, kan du undgå tab på debitorer og øge din omsætning. Få her 4 gode råd til din kreditpolitik.

Gode råd til din kreditpolitik

Ved at have en klar kreditpolitik og fastlagte rutiner i tilfælde af udeblivende betaling, kan du undgå tab på debitorer og øge din omsætning.

 1. Lav en kreditpolitik og revidér den jævnligt

  Ved at have en solid kreditpolitik og klare retningslinjer, kan risici forbundet med tab på debitorer minimeres og omsætningen øges.
 2. Gør dine kunder opmærksom på alle dine forretningsbetingelser og betalingsvilkår

  Sørg for at betingelserne er bekræftet, inden du foretager et endeligt salg, så hverken du eller dine kunder er i tvivl om, hvad I har aftalt. Dette vil afhjælpe eventuelle tvister senere hen.
 3. Identificér de kunder du handler med

  Undersøg hvem det er du handler med og deres kreditværdighed. Sørg for at registrere CVR nr. på erhvervsdrivende kunder. Har du handlet med dem før, er det en god idé at kigge ind i deres historik og følge op på betalingsmønstre. Hold også øje med dine kunders økonomiske og branchemæssige forhold (herunder solvens hos dine nøglekunder) og foretag kontinuerligt adressetjek. Det samlede billede kan hjælpe dig med at fastsætte et kreditmaks for den enkelte kunde og for kundesegmenter generelt.

  Hvis du handler med en privatperson, så sørg for at få kundens CPR nr. registreret i dit system, hvis muligt.
 4. Reagér hurtigt hvis betalingen udebliver

  Jo længere tid der går, jo svære bliver det at få dine penge igen. Det er derfor vigtigt, at du følger op på dine fakturaer og kontakter kunden straks, ved manglende betaling.

  Betaler din kunde stadig ikke, efter du har sendt en betalingspåmindelse, kan det være tid til at tage næste skridt. Overlader du kravet til os, tager vi os af hele inddrivelsen og kommunikationen med din kunde. Vi sørger for, at relationen mellem dig og din forbliver så god som mulig.

Har du brug for hjælp til inkasso?

Find den løsning der passer til dit behov.