Et stigende antal seniorer bliver forgældede i de nordiske lande

Alder har betydning for de nordiske forbrugeres kreditmønstre. En ny rapport fra Intrum viser, at antallet af inkassosager blandt seniorer over 60 år er steget med 25 procent i løbet af de sidste to år. Samtidig stiger antallet af inkassosager registreret hos personer under 30 år i et langsommere tempo.

seniorer bliver forgældede

Den nye rapport, Nordic Debt Collection Analysis, er baseret på Intrums data fra millioner af B2C-inkassosager fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Resultaterne viser en moderat vækst i inkassosager i løbet af 2018, hvor den mest udtalte tendens er mere homogene adfærdsmønstre mellem forskellige aldersgrupper, hvad angår kredit.

- I de seneste år synes alder at indeholde færre oplysninger om kreditadfærd. Vi ser den største stigning i inkassosager i Norden, blandt personer over 60 år. Underliggende langsigtede demografiske tendenser og nye forbrugsmønstre kan være to forklarende faktorer, siger Anette Willumsen, Regional Direktør for Nordeuropa hos Intrum.

I de sidste to år er antallet af inkassosager blandt seniorer steget med over 25 procent, selvom de indledningsvis startede fra et lavt niveau. Til sammenligning er antallet af inkassosager i aldersgruppen under 30 år og 30-60 år steget mere moderat, med henholdsvis 13 og 11 procent.

Gennem de sidste 18 måneder er det gennemsnitlige hovedstolsbeløb blandt unge faldet, med Finland som den eneste undtagelse.

- Fra ret høje niveauer i løbet af de seneste år, er det positivt at se, at antallet af inkassosager blandt yngre personer i Norden er faldende. Det er også værd at bemærke, at det faldende gennemsnitlige hovedstolsbeløb for samme aldersgruppe er en skarp kontrast til andre aldersgrupper. Dette understøtter argumentet, at færre af de unge får adgang til kreditmarkedet, tilføjer Willumsen.

Kreditrestriktioner for yngre forbrugere på det nordiske marked, kan delvist forklares af en forholdsvis svag udvikling af ungdomsarbejdsmarkedet, der har varet i mere end et årti i alle de undersøgte lande, med undtagelse af Sverige.

Om Nordic Debt Collection Analysis

Nordic Debt Collection Analysis er baseret på millioner af anonymiserede inkassosager fra Intrums egen database. For Sverige, Danmark og Finland er data fra perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018. Data fra Norge er fra perioden 1. januar 2006 til 31. december 2018. Data inkluderer kun B2C-krav og købt gæld er ekskluderet. Samtlige inkassosager er indrapporteret under det kvartal, hvori Intrum har modtaget sagerne.