Verdenshandel og betalingsmæssige udfordringer

Det bliver lettere og lettere at handle på tværs af både landegrænser og kontinenter. Dét er naturligvis godt nyt for virksomhederne. Sammen med disse muligheder opstår dog også nogle kreditstyringsmæssige udfordringer. Intrum hjælper gerne virksomhederne med løsninger både lokalt og globalt.

At drive international forretning medfører potentiale for øget vækst i salget af de produkter og services, du leverer. Men det kan også betyde større risiko for manglende betaling fra dine kunders side.

Ofte ser vi, at virksomhederne befinder sig i ét land mens deres kunder findes i mange andre – måske ovenikøbet fordelt på flere kontinenter. Da kreditstyring og inkasso måske ikke er en del af din kerneforretning, kan det være en udfordring at finde både tiden og de nødvendige ressourcer, der skal til for at være virkelig effektiv.

Kreditforsikring er et værktøj mange virksomheder anvender til at beskytte sig, men det har sine begrænsninger. Ligeledes kan et fælles servicecenter være et aktiv, da det tilbyder stordriftsfordele med mange forretningsfunktioner. De tilbyder dog ikke nødvendigvis den ekspertise, der er så nødvendig for at kunne håndtere nye markeder og sikre hurtig betaling til virksomhederne og nedbringe udestående kredit.

Der er således risiko for, at fakturaerne ikke bliver betalt rettidigt og at restancer opstår, hvilket kan påvirke din virksomheds likviditet.

Som virksomhed med internationale kunder skal du kunne navigere i et hav af forskellige juridiske systemer, kulturer, sprog og tidszoner samt ikke mindst den gældende markedspraksis for at få betaling til tiden.

Lad os hjælpe dig! Hos Intrum skal du blot kontakte os i det land, hvor din virksomhed er, så håndterer vi de udestående fakturaer eller misligholdte lån på tværs af alle de markeder, du leverer til — uanset hvor din kunde befinder sig.

Vi tilbyder:

  • En enkel og sikker måde du kan overføre dine krav til inkasso på
  • Rapportering og statusopdatering som du kan følge med i online
  • Hurtig overførsel af inddrevne midler til din konto
  • En account manager med indgående kendskab til netop din branche — en der taler dit sprog

Baseret på blandt andet vores årelange erfaring med inkasso og kreditstyring, vores viden om generel betalingsadfærd og differentierede scorecards, tilbyder Intrum effektive, specialiserede processer og inkassoløsninger til alle typer fordringer. Vi inddriver gælden og sørger samtidig for, at du bevarer de gode kunderelationer og reducerer tab