Køb af fordringer

Gæld, som du har afskrevet som uerholdelig, kan stadig have værdi. Vores Portfolio Investment-team er specialiseret i at opkøbe misligholdte lån på tværs af alle låntyper. Opkøbet kan være en del af en samlet aftale med Intrum, for eksempel hvis du i forvejen benytter vores inkassoløsninger, eller det kan være en separat mulighed.

At sælge misligholdte lån giver bedre likviditet, reducerer tab og sparer dig tid. Vi kan også hjælpe dine kunder ved at tilbyde dem individuelle afdragsordninger, som giver dem mulighed for at arbejde frem mod en sund økonomisk fremtid. 

Intrum opkøber afskrevet gæld fra alle virksomhedstyper uanset deres størrelse, herunder kreditinstitutter, private og offentlige virksomheder samt statslige myndigheder. 

Få et forbedret cash flow

Individuelle betalingsaftaler med dine kunder

Reducér tab

Få frigjort ressourcer


Ofte stillede spørgsmål

FAQ - Køb af fordringer | Intrum

Hvordan fungerer det?

Omkostningerne ved at forsøge at opnå betaling fra en kunde, som ikke betaler, er ofte større end selve det udestående beløb på kundens konto. Intrum kan købe gælden af dig, og prisen beregnes ud fra den overordnede kvalitet af porteføljen, hvor vi blandt andet ser på antallet af sagert og på hvor gamle disse er samt hvad det aktuelt udestående er opgjort til. 

En portefølje skal bestå af minimum 300 sager og kan indeholde både være B2B- og B2B-krav.

Intrum tilbyder ikke køb af enkeltstående krav.

Hvornår kan jeg sælge fordringerne?

Når som helst. Intrum opkøber porteføljer uanset hvilket stadie i kreditcyklussen fordringerne er på salgstidspunktet.

Hvordan påvirker det mine kunder?

Et salg kommer typisk også dine kunder til gode, da Intrum kan tilbyde individuelle betalingsplaner, der er tilpasset den enkeltes betalingsevne. Hermed gives de mulighed for at blive gældfri på en nemmere måde.
 
At have en tilgang til dine kunder præget af empati og etik samtidig med at der er fokus på en retfærdig og effektiv løsning, er en integreret del af vores forretning. Det resulterer i ganske få pauser i betalingsaftalerne og er samtidig garant for en høj kundetilfredshedscore. 

Hvilken type fordringer køber I?

Vi ser gerne på alle typer — dog skal en gældsportefølje bestå af minimum 300 fordringer.

One-off salg eller forward flow?

Ud over at du kan sælge porteføljer af fordringer til Intrum, så er det også et ønske fra mange af vores kunder at indgå forward flow-aftaler; Aftalen betyder, at vi opkøber konti efterhånden som de når et bestemt trin i dine processer. Dette giver dig sikkerhed for indkomst samt frigør tid og ressourcer, som du sikkert kan bruge endnu bedre.

Kontakt os hvis du er interesseret, så kigge vi på mulighederne.

Hvilke fordele er der?
  • Salg af misligeholdt gæld forbedrer hurtigt cash flow og tab reduceres
  • Din kunde drager fordel af individuelle betalingsplaner
  • Du får frigjort ressourcer og kan dermed fokusere på virksomhedens kerneforretning

Bliv kunde hos Intrum

Vi viser vejen til sund økonomi