«Mangfoldighed og meritokrati* er godt for både kolleger og virksomheden»

«Mit fokus er at motivere og tilpasse mit team, så de bevæger sig i den rigtige retning, og jeg stoler på, at de vil gøre det samme med deres teams for at sikre, at vi som organisation lander dér, hvor vi ønsker at være,» siger Georgios Georgakopoulos, Managing Director, Intrum Greece.

Georgios Georgakopoulos, Managing Director, Intrum Greece

Hvorfor er mangfoldighed vigtig i erhvervslivet?

Ved at omfavne mangfoldighed har vi adgang til et bredere spektrum af talent. Mangfoldighed giver også forskellige perspektiver og kreativit som kan bruges, når det drejer sig om at løse problemer, forbedre produktiviteten, innovationer og højne den samlede intelligens. Vigtigst af alt er de ansattes engagement i noget, vi tror på. Og ikke mindst så tiltrækker mangfoldighed på arbejdspladsen også kandidater, som ønske at arbejder i en virksomhed, der hylder mangfoldigheden.

Tror du at kvinder leder anderledes end mænd? Hvis ja, hvordan?

Alle har sin egen lederstil, som jeg mener ikke er kønsbestemt, men derimod personbestemt. Når jeg personligt skal ansætte en seniorleder, ser jeg efter om de færdigheder og værdier, der stilles som krav i stillingen, er til stede fremfor at fokusere på kønsforskel. Hvert teammedlem er kompetent og dygtig i den valgte rolle.

I Grækenland består halvparten af topledelsen af kvinder. Hvordan opnåede du den grad af kønsmangfoldighed?

Det er ganske enkelt — vi rekrutterer og forfremmer ud fra merit. Vi tilbyder stillinger til fagpersoner som udfører og efterlever vore værdier.

Ved at omfavne mangfoldighed har vi adgang til et bredere spektrum af talent. Mangfoldighed giver også forskellige perspektiver og kreativit som kan bruges, når det drejer sig om at løse problemer, forbedre produktiviteten, innovationer og højne den samlede intelligens.
Georgios Georgakopoulos, Managing Director, Intrum Greece

Hvordan vil du beskrive din måde at lede på?

Jeg er glad for at inspirere mit team og den organisation jeg leder, for på den måde at nå vores overordnede vision. Og at foregå med et godt eksempel. Mit fokus er at motivere og tilpasse mit team, så de bevæger sig i den rigtige retning, og jeg stoler på, at de vil gøre det samme med deres teams for at sikre, at vi som organisation lander dér, hvor vi ønsker at være.

Hvad er dit vigtigste tip for unge talenter, som skal i gang med at gøre karriere?

Vis selv vejen og vær trofast mod dét, du virkelig tror på. Husk aktivt at styre din karriere. Stil dig selv spørgsmålet: «Hvad har jeg brug for at opnår i denne rollle, og hvilke færdigheder må jeg udvikle for at blive klar til og få den næste rolle?»

Har du lagt mærke til, om der er forskel i de udfordringer kvinder og mænd møder i lederstillinger?

Jeg føler, baseret på de udfordringer vi som samfund står overfor, at mandlige og kvindelige ledere møder identiske udfordringer for så vidt angår at balancere et harmonisk privat- og arbejdsliv. Med vores engagement for at sikre inkludering af køn på alle niveauer i organisationen, føler jeg ikke, at kvindelige ledere hos Intrum Greece står overfor andre arbejdsmæssige udfordringer end mænd.

Hvad gør dig mest stolt i dit arbejde hos Intrum?

At skabe en organisation hvor kolleger er så glade for at arbejde at de fortæller det til venner og familie! En virksomhed hvor vi har mulighed for at tiltrække markedets bedste kandidater og skabe et virkelig engagerende arbejdsmiljø for alle. Lykkelige kolleger betyder tilfredse kunder og det styrker virksomheten. Jeg er glad for at være en del af sådan en organisation.


* Et meritokrati er en samfundsform, hvor "meritter", det vil sige uddannelse, erfaring og dygtighed, er afgørende for den enkeltes position i samfundet.