Ny lov omkring retsafgifter

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som ændrer loven vedrørende retsafgifter. Med den nye lov bliver reglerne som udgangspunkt forenklet og mere gennemskuelige.

Ændringerne træder i kraft den 1. oktober 2021.

Nye ændringer i loven vedrørende retsafgifter træder i kraft den 1. oktober 2021.
Folketinget har vedtaget et lovforslag, som ændrer loven vedrørende retsafgifter. Med den nye lov bliver reglerne som udgangspunkt forenklet og mere gennemskuelige.

Hvad går ændringerne ud på?

Ændringerne i loven medfører, at retsafgifterne fremover vil blive takseret efter faste satser i fogedretten og for sager i civilretten, opgøres satserne på baggrund af det pågældende kravs værdi.

Det betyder i praksis, at retsafgiften sættes op for de mindre sager, mens større sager bliver billigere. Alle sager bliver dog retsafgiftsmæssigt forenklet.

Hvad betyder ændringerne for dig?

Læs videre nedenfor omkring hvilke forhold og beløb der gør sig gældende ved de nye ændringer.

Sager i fogedretten

Når du sender dine inkassokrav i fogedretten, skal du fremover  betale en engangsafgift på 750 kr. Denne afgift dækker alt hvad fogedretten foretager, uanset sagens kompleksitet, størrelse og omfanget af bevisførelse og bistand.

Retsafgiften dækker over:

  • Betalingspåkrav
  • Politifremstilling
  • Udkørende fogedforretning
  • Udlægsforretning

Afgiften dækker nu 1 år - mod tidligere 3 måneder

En anden væsentlig ændring er, at engangsafgiften på de 750 kr. dækker alle aktiviteter på sagen, herunder politifremstilling og udekørende fogedforretning, som du (kreditor) begærer inden for et år fra betalingsdagen., Tidligere dækkede fogedgebyret som udgangspunkt kun 3 måneder.

Fremsættes begæringen efter et år, skal der betales en ny retsafgift, som så igen holder 12 måneder.

Flere skyldnere på samme krav

Hvis den samme inkassosag angår flere skyldnere, skal der betales afgift pr. skyldner.

Dog gælder dette ikke, hvis skyldnerne er i samlevende parforhold, eller hvis der er tale om fast ejendom, som tilhører skyldnerne i fælleskab.

Sager i civilretten

Når du fremover sender dine inkassokrav i civilretten, skal du betale en retsafgift på 750 kr. i sager under 100.000 kr. og i sager over 100.000 kr. er retsafgiften fastsat til 1.500 kr.

I sager over 100.000 kr. pålægges også et berammelsesgebyr, som fastsættes ud fra sagens værdi. Dette gebyr starter fra kr. 3.000 kr.

Dette er ligeledes forenklet i forhold til tidligere, hvor gebyret, i sager over 50.000 kr., blev fastsat ud fra en procentuel beregning af sagens værdi.

Oversigt over berammelsesgebyr:

Sagens værdi Afgift
100.001 - 250.000 kr. 3.000 kr.
250.001 - 500.000 kr. 8.000 kr.
500.001 - 1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001 - 2.000.000 kr. 35.000 kr.
2.000.001 - 3.000.000 kr. 60.000 kr.
3.000.001 - 4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001 - 5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001 - 6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.