Danskerne stadig mærket af finanskrisen

Finanskrisen har sat sine spor på danskernes forbrugsadfærd. Selvom forbruget er ved at stige igen, er det endnu ikke på højde med lønniveauet. Dette afspejler sig i antallet af inkassosager, som er faldet i løbet af de sidste tre år.

Intrums nye rapport, Nordic Debt Collection Analysis, viser tydeligt den effekt som finanskrisen har haft på danskernes købs- og kreditadfærd. Danskernes økonomi blev ramt hårdt under den finansielle krise, hvilket fik mange til at sænke deres forbrug betydeligt. Selvom krisen ikke længere er over os, befinder købelysten sig stadig på et forholdsvist lavt niveau, hvilket resulterer i at forbruget for nuværende ikke vokser nær så hurtigt som lønniveauet. Dette betyder generelt en stigning i opsparing hos den enkelte.

Den mådeholdenhed der er i at forbruge og optage kredit, viser sine tydelige tegn i antallet af sager på det danske inkassomarked. I løbet af de sidste 3 år er der sket et fald i antallet af inkassosager, samt på det gennemsnitlige hovedstolsbeløb.

- Selvom der er gang i hjulene igen, ser vi generelt ikke samme forbrug som før finanskrisen. Danskerne udviser et forsigtigt forbrugsmønster, hvilket også resulterer i mindre mislighold, udtaler Jens Hjortflod, Adm. Direktør hos Intrum i Danmark.

Siden sidste halvdel af 2018, har der været en ganske lille stigning i antallet af inkassosager, men det er for tidligt at afgøre, hvorvidt dette er et vendepunkt for dansk økonomi. Et betydeligt opsving i inkassomarkedet vil sandsynligvis kræve et øget forbrug.

Det lyder paradoksalt, men et stigende antal inkassosager kan være spæde tegn på et opsving i dansk økonomi, da et stigende antal sager, kan ses som et udtryk for øget købelyst hos forbrugerne
Jens Hjortflod, Adm. Direktør hos Intrum i Danmark

Om Nordic Debt Collection Analysis

Nordic Debt Collection Analysis er baseret på millioner af anonymiserede inkassosager fra Intrums egen database. For Sverige, Danmark og Finland er data fra perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018. Data fra Norge er fra perioden 1. januar 2006 til 31. december 2018. Data inkluderer kun B2C-krav og købt gæld er ekskluderet. Samtlige inkassosager er indrapporteret under det kvartal, hvori Intrum har modtaget sagerne.