Nordiske virksomheder og husholdninger står stærkere end før covid-19

Selvom covid-19-pandemien skabte det største fald i den globale økonomi siden anden verdenskrig, står nordiske virksomheder og forbrugeres økonomi stærkere end før krisen. Der er færre betalingsproblemer og færre konkurser på tværs af Norden.

En krise som pandemien vil normalt betyde recession, betalingsproblemer, øget gæld og konkurser, da den disponible indkomst vil falde hurtigere, end vi kan nå at justere forbruget. Men begrænset samfundsaktivitet og hjælpepakker har gjort, at husholdninger og virksomheder i Norden kommer ud af covid-19-pandemien med en bedre økonomi, end de gik ind med. Det viser en ny inkassoanalyse, Nordic Debt Collection Analysis, foretaget af Intrum.

Antallet af Inkassosager er faldet siden Q1 2020 og holder sig fortsat under det niveau, man så før pandemien. Det gælder både for B2B og B2C-segmentet. Hjælpepakker har holdt hånden under virksomhederne og et lavere forbrug har polstret forbrugernes privatøkonomi. Derfor har forbrugerne i Norden større opsparinger, og vi oplever færre konkurser blandt virksomhederne, hvilket er usædvanligt under en krise.
Morten Trasti, Chief Analyst Scandinavia.

Både antallet og størrelsen på inkassosager i Norden er i gennemsnit 20 procent lavere ved udgangen af december 2021 end ved pandemiens start i marts 2020.

Selvom Norden er kommet bedre gennem covid-19 end resten af Europa, så lurer problemerne om hjørnet. Nordiske virksomheder vil unægteligt blive påvirket af den globale handelsøkonomi, herunder stigende råvarepriser og forsyningsproblemer, ligesom den høje gældsgrad i Norden gør økonomien sensitiv for de udsving, der følger med inflationen.

Morten Trasti, gældsøkonom i Intrum i Skandinavien
Morten Trasti, Chief Analyst Scandinavia.
Gældsgraden blandt nordiske husholdninger er betydeligt højere end i andre europæiske lande, og derfor kan høje renter, inflation og stigende priser på blandt energi gøre det svært for både privatpersoner og virksomheder at lave budgetter og estimere investeringer. Nogle vil derfor også opleve, at udgifterne vokser hurtigere end indtægterne, og det er naturligvis problematisk.
Morten Trasti, Chief Analyst Scandinavia.

Danske husholdninger har større opsparinger end før pandemien

I Danmark er antallet af inkassosager blandt privatpersoner faldet med 14 procent under pandemien, ligesom der ses et fald i hovedstol på 22 % i samme periode. For selvom covid-19-udbruddet initialt betød et fald i indkomst, så gjorde restriktioner af samfundsaktivitet, at forbruget faldt mere end indkomsten, og danskerne kunne sætte flere penge på opsparingen og betale af på deres gæld. Det gælder især hos forbrugere under 30 år, som ofte har færre faste udgifter, og normalt bruger en stor del af deres penge på fx restaurantbesøg, oplevelser og rejser.

Netop fordi danskerne har formået at højne deres opsparing under pandemien, forventer man, at de fleste er godt rustet til at håndtere blandt andet de stigende elregninger.

Danske virksomheder skiller sig ud

Selvom man på tværs af Norden oplevede et stort fald i inkassosager hos virksomhederne, så skiller Danmark sig ud fra vores nabolande i Norge, Sverige og Finland. I Q4 2021 steg det gennemsnitlige beløb på ubetalte regninger, hovedstolen, betydeligt mere i Danmark, end i de øvrige nordiske lande.

"Når Danmark skiller sig markant ud, kan det skyldes, at producentpriserne i Danmark steg hurtigere end i fx Sverige. Stigningen i Danmark kan skyldes, at dansk økonomi i højere grad er bundet op på internationale værdikæder, og man forventer, tendensen vil fortsætte og forplante sig til resten af norden de kommende måneder", slutter Morten Trasti.


Download analysen

Analysen måler udviklingen i misligholdt gæld og giver økonomisk indsigt i de nordiske lande fra et inkassoperspektiv.