Stagflation giver grund til bekymring

Makroøkonomiske faktorer udfordrer fortsat virksomhederne i Europa. Eftervirkningerne fra pandemien, den igangværende konflikt i Ukraine kombineret med inflation og stigende renter betyder, at økonomien hos virksomhederne fortsat er usikker.

Intrums European Payment Report 2022 viser at virksomhederne ønsker at ruste sig mod sværere økonomiske tider. og samtidig er ønsket om (fortsat) vækst ikke glemt.

Andre føler dog, at de mangler tilstrækkelig viden til at håndtere den høje inflation og er nervøse for den bølge af forsinkede betalinger, der forventes at ramme i andet halvår.

European Payment Report 2022, den 24. udgave

Inflation – virksomhederne forventer, at det bliver sværere at få betaling til tiden.

Seks ud af ti virksomheder nævner inflation som den faktor, der sandsynligvis vil have den største indflydelse på, hvorvidt kunderne betaler deres regninger til tiden og på én gang frem for via afdrag indenfor de næste 12 måneder.

  • Halvdelen af ​​Europas virksomheder siger, at inflationen har negativ indflydelsen på deres mulighed for at skabe vækst for virksomheden.
  • Mere end halvdelen (55 pct.) er bekymrede for, at de ikke vil kunne imødekomme medarbejdernes krav om højere løn.
  • Næsten hver sjette siger, at inflation gør det svært at betale leverandører til tiden.

Inflationen blev udpeget som en af de vigtigste udfordringer af de fleste respondenter i alle regioner undtagen i Sydeuropa, hvor flere virksomheder sagde, at compliance og regulering er de største bekymringer. Først derefter vurderer man i Sydeuropa at inflation sammen med stigende renter og kundernes manglende evne til at betale til tiden spiller en rolle.

Bekymringerne stiger i hele Europa efterhånden som inflationen stiger og væksten er ved at flade ud. Hvis denne tendens fortsætter, kan vi stå over for en periode med stagflation; faldende økonomisk produktion kombineret med høj inflation. Det skal dog siges, at der også er et lyspunkt – nemlig at arbejdsmarkederne i hele Europa fortsat ser ud til at styrkes i år, selvom lave arbejdsløshedstal kan føre til yderligere pres og krav om lønstigninger.
Anna Zabrodzka-Averianov, seniorøkonom, Intrum

Virksomheder mangler kompetencer til at håndtere inflation

Virksomhedslederne skal ud og navigere i ukendt farvand:
Seks ud af 10 (58 procent) siger, at de mangler den fornødne interne ekspertise til at håndtere den virkning som de ​​stigende priser har på deres virksomhed.

Denne mangel på færdigheder påvirker mere end blot til at håndtere inflationen. Mere end halvdelen (53 procent) siger, at de gerne vil forbedre deres generelle håndtering af forsinkede betalinger men at de har svært ved at gøre det på grund af mangel på kompetencer og ressourcer internt.

De lande, der er mest bekymrede over deres evner til at lede en virksomhed sikkert igennem i en tid med høj inflation, er Grækenland (68 procent), Estland (67 procent), Schweiz (66 procent) og Holland (65 procent). Men bekymringen er universel: Selv i Tyskland og Finland – de lande med det færreste antal respondenter, der bekymrede sig om dette, sagde halvdelen, at de manglede den fornødne interne ekspertise.

På trods af deres bekymringer over forsinkede betalinger henvender kun 17 procent af Europas virksomheder sig til udbydere af inkassoservices for på den måde at få hjælp til at inddrive tilgodehavende. I stedet vælger mange at benytte løsningen at tage retslige skridt med det samme. Således oplyser næsten hver sjette, at de bruger dette i tilfælde af manglende betaling.

Det er dog positivt, at tre fjerdedele af de 76 procent, der ønsker at forbedre deres kredithåndtering, angiver at de fremover vil fokusere på restancer tidligere i forløbet.

Virksomhederne gør klogt i at koncentrere sig om at sætte tidligt ind over for kunderne. Vi ved, at det her gør en kæmpe forskel; at sikre at support er på plads samt at risici styres korrekt, dét er i alles interesse. På den måde kan man undgå at eventuelle problemer med kredithåndtering kommer ud af kontrol for virksomheden eller dens kunder.
Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets
Så snart vi identificerer et mønster hos en kunde – konstaterer at kunden fx er et stigende antal dage om at betale i forhold til betalingsfristen, så anser vi det for nødvendigt at tage en samtale med kunden for at undersøge, hvad der foregår.
Szilard Szarvas, Eurotoll

Ser på fremtiden – søger at opnå vækst

Når halvdelen af ​​Europas virksomheder siger, at de er svagere i dag end før pandemien, kan det udsigterne for 2022 opfattes som dystre. Seks ud af ti forventer, at renten vil stige og fortsætte med at stige, så de vurderer det nødvendigt at udvise større forsigtighed med hensyn til lån og forbrug.

To tredjedele (64 procent) mener dog, at vi inden for mindre end et år vil se, at pandemiens påvirkninger af økonomien - såsom inflation, afbrydelse af forsyningskæden og stigende renter - aftager i deres land.

  • Mere end halvdelen af ​​de adspurgte (55 procent) siger, at vækst i virksomheden er en topprioritet for det kommende år
  • Fire ud af 10 siger, at de vil sikre (eller allerede har sikret) yderligere finansiering for at nå deres vækstplaner i løbet af de næste 12 måneder
Vores undersøgelse tyder på, at mange virksomheder har bevaret troen på fremgang her i tiden efter pandemien. Virksomheder, der driver forretning i et stærkt arbejdsmarked, nyder godt af den effektivitet der blev fundet frem mens pandemien rasede, og de har ikke opgivet håbet om, at en lysere fremtid venter forude.
Anders Engdahl, tidligere President & CEO, Intrum

Download European Payment Report 2022


Rapporten er baseret på en undersøgelse foretaget på tværs af 29 europæiske lande. Der er indsamlet data fra 11.007 europæiske virksomheder, herunder 600 i Danmark, for at opnå indsigt i virksomhedernes økonomiske situation, herunder deres ønske om og tiltag frem mod at beskytte sig i en usikker økonomisk situation.