Torben

Torben arbejder som Key Account Manager, hvor han er ansvarlig for nogle af Intrums største kunder i Danmark.

Stilling: Key Account Manager

Hvor lang tid har du været ansat?

"Jeg har været ansat siden januar 2005. Jeg har en baggrund i den finansielle sektor og er oprindeligt bankuddannet."

Hvorfor er der behov for Intrum?

"For at kunne udvikle sig har alle virksomheder brug for et stabilt cash flow. Mange af vores kunder kæmper med administrationen af udestående kreditter, hvor deres kunders betalingskapacitet af forskellige årsager er blevet påvirket. Her kommer Intrum ind, som et link mellem virksomheder og personer, der ikke har været i stand til at betale i tide. Vi tilbyder de værktøjer og processer der er nødvendige for, at virksomheder kan sikre betaling for deres varer og tjenester og hjælpe folk ud af gæld.

Den mest almindelige årsag til at virksomheder kontakter Intrum er, at de har behov for at frigøre ressourcer, så de kan fokusere på deres kernedrift, og finde måder der letter øget vækst."

Det der gør jobbet mest meningsfuldt for mig er nok at hjælpe vores kunder med at styrke deres rentabilitet og skabe betingelser for udvikling og vækst med den rigtige blanding af produkter og services. Og at vi gør alt det, mens vi hjælper folk med at finde vej tilbage til en sund økonomi.
Torben, Key Account Manager, Intrum

Hvordan oplever du, at Intrum skaber værdi?

"Vi har de medarbejdere og løsninger, der er nødvendige for en gnidningsfri kreditstyringsproces. Vores inkassorådgivere gør et fantastisk stykke arbejde for de skyldnere de er i kontakt med. Derudover er der en pallette af intelligente produkter og tjenester, der understøtter alle parters behov. Vi arbejder for de langsigtede relationer og har en tæt kontakt med vores kunder, hvor vi gradvist udvikler samarbejdet sammen.

Vores systemer og digitale platforme er ofte integreret i vores kunders systemer, hvilket gør det muligt hurtigt at kunne hjælpe både vores kunder og deres kunder. For skyldner betyder det, at de nemt kan komme af med deres gæld. På den måde fungerer vi som vores kunders forlængede arm."

Vi arbejder som en strategisk partner, der hjælper virksomheder med at frigøre ressourcer, så de kan fokusere på deres kernedrift.
Torben, Key Account Manager, Intrum

Hvorfor er det vigtig for dig, at have en tæt dialog med dine kunder?

"Når der sker ting på markedet, i samfundet eller internt hos kunden, er der et ekstra stort behov for yderligere sparring mellem kunden og Intrum. Generelt ser, vi at vores kunder ønsker at have Intrum mere med på deres rejse, og vi blive derfor ofte spurgt ind til optimering af processer, kreditpolitkker mm. Det er generelt vigtig for kunden at vide, hvordan vi ser verden - og omvendt. Det giver de bedste resultater og er den bedste forudsætning for et godt samarbejde."

Hvad gør jobbet som Key Account Manager hos Intrum mest meningsfuldt for dig?

"Det er nok at hjælpe vores kunder med at styrke deres rentabilitet og skabe betingelser for udvikling og vækst med den rigtige blanding af produkter og services. Og at vi gør alt det, mens vi hjælper folk med at finde vej tilbage til en sund økonomi.

Derudover så er det spændende og også vigtigt for vores partnerskab med kunden, at opbygge en relation der gør, at de er trygge ved samarbejdet og kan have en åben og konstruktiv dialog."