European Consumer Payment Report 2022

En ny undersøgelse foretaget af Intrum viser blandt andet, at hver fjerde dansker har lånt penge for at betale regninger det seneste halve år. Hver tredje forudser, at de ikke vil kunne betale deres el-regning.

Hver fjerde dansker har lånt penge for at kunne betale regninger

Undersøgelsen viser, at i gennemsnit 25 procent af danskerne har lånt penge for at kunne betale regninger indenfor de seneste seks måneder. Mens det er forventet, at lavindkomst-gruppen ligger lidt over gennemsnittet (29%), er det mere overraskende at højindkomst-gruppen også er med til at trække gennemsnittet op.

Hver tredje forudser, at de ikke kan betale el-regningen

En af de udgifter, der for alvor har tærret på danskernes opsparing og økonomi, er energi, og umiddelbart er danskerne heller ikke optimistiske med hensyn til fremtiden. Undersøgelsen viser, at næsten hver tredje (32%) dansker forudser, at de ikke vil være i stand til at betale el-regningen mindst en gang indenfor de næste 12 måneder.

Sådan prioriteres betaling af regninger

Blandt de adspurgte mener 81 procent, at den vigtigst regning er forsyningsregningen — altså strøm, vand, el, gas. 65 procent giver udtryk for, at de anser huslejen for at være den vigtigste regning at betale. 36 procent vurderer derimod, at telefonregningen er den vigtigste regning at betale.

Danskerne bekymrer sig som aldrig før

Selvom de fleste danskere kom ud af coronapandemien med en velpolstret økonomi, ser det nu ud til, at opsparingerne er ved at være tomme. En stor europæisk undersøgelse om privatøkonomi afslører, økonomien for alvor skaber bekymring i de danske hjem.

Næsten fire ud af 10 siger, at inflationen på nuværende tidspunkt har en signifikant betydning for deres husholdnings økonomi, og hver fjerde har lånt penge for at kunne betale regninger. 

 

Læs hele artiklen her

“Efter mange år med lav inflation og løs pengepolitik har stigende priser og renter gjort de europæiske forbrugere dybt pessimistiske med hensyn til fremtiden. Mange forbrugere, som var relativt upåvirket under pandemien, mærker i dag påvirkningen.”

Andrès Rubio, CEO & President, Intrum

Webinar: Jump in bill-anxiety – how will European consumers buy and pay in the inflation storm

Webinaret blev afholdt 23.11.2022 og er på engelsk.

Keynote speaker og paneldeltagere gennemgår nogle af de til tider overraskende resultater fra den seneste European Consumer Payment Report for 2022 med hensyn til forbrugernes betalingsadfærd og forventninger til de næste 12 måneder.

 

Samtidig får du også løsninger til, hvordan du bedst muligt kan håndtere dine kunder i en tid, hvor forbrugernes privatøkonomi er udfordret på en måde, som ikke er set i flere årtier.

 

Se eller gense webinaret her.


European Consumer Payment Report 2022

Finansiel velvære, betalingsadfærd og -tendenser