Nordic Debt Collection Analysis 2022

Trods nedlukninger og øget arbejdsløshed under pandemien, er betalingsevnen blandt både de nordiske husholdninger og virksomheder blevet styrket siden starten af corona-udbruddet. Analysen måler udviklingen i misligholdt gæld og giver dig unik indsigt i betalingsevnen i Norden: Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Færre inkassosager

Antallet af inkassosager blandt både virksomheder og husholdninger faldt under pandemien på tværs af de nordiske lande, samt mindre hovedstolsbeløb.

Pandemiens spor

Der er mange lighedstræk på tværs af Norden i inkassoudviklingen under pandemien. Betalingsproblemer faldt under pandemien, på trods af forskellige samfundsrestriktioner.

Øget opsparing

Restriktioner har genereret opsparing i stedet for betalingsproblemer. En øgning af opsparing gør vejen til betalingsproblemer længere og indikerer reducerede betalingsvanskeligheder.

Nordiske virksomheder og husholdninger står stærkere end før covid-19

Selvom covid-19-pandemien skabte det største fald i den globale økonomi siden anden verdenskrig, står nordiske virksomheder og forbrugeres økonomi stærkere end før krisen. Der er færre betalingsproblemer og færre konkurser på tværs af Norden.

 

Læs mere


Download Nordic Debt Collection Analysis 2022

Betalingsadfærd og -tendenser i Norden