Danske virksomheder går i defensiven

Resultaterne fra European Payment Report 2022 viser, at ambitionerne om vækst bliver tilsidesat til fordel for fokus på kredithåndtering og dårlige betalere. Over halvdelen (52%) af de danske virksomheder angiver, at deres virksomhed i dag er i en svagere position end før udbruddet af corona-pandemien i 2020.

Intrums årlige rapport, European Payment Report 2022, stiller skarpt på danske virksomheders økonomi og kreditstyring samt på hvilke tiltag de gør for at ruste sig mod usikre tider.

Forudbetaling bliver det foretrukne våben

Det er næppe gået nogens bevidsthed forbi, at inflationen er højere, end den har været i mange år, og det skaber bekymringer hos både de danske virksomheder og deres kunder. 

I den nuværende økonomiske situation forventer seks ud af ti danske virksomheder, at deres kunders udfordringer med at betale til tiden vil stige inden for de næste 12 måneder.

Virksomhederne som konsekvens sætte ind overfor langsomme betalere med en effektiv løsning - forudbetaling. Således viser undersøgelsen, at 44 procent vil bede om forudbetaling for produkter og services mod 26 procent i 2020, hvor kredittjek til gengæld var den foretrukne metode.

Vigtigt at kreditskruen ikke strammes for hårdt

For mange virksomheder anses det for naturligt, at de må agere mere defensivt og stramme op på kreditpolitikken. Det er dog vigtigt at finde den rette balance, der ikke sender økonomien i en endnu mere nedadgående retning. 

Om virksomhederne er istand til hurtigt at finde rette balance, må tiden vise. Mere end halvdelen (54%) angiver, at de gerne vil forbedre deres håndtering af sene betalinger, men de nødvendige kompetencer og ressourcer inhouse mangler.


Download European Payment Report 2022

Se hvad de virksomhederne har fokus på