Hold dig opdateret omkring betalingsadfærd og inkasso  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær en af de første til at få nyttig viden, plus invitationer til webinarer direkte i din indbakke. 

Læs mere ›

Omkostninger og gebyrer ved inkasso

Både før en sag sendes til inkasso og i selve inkassoforløbet, pålægges forskellige omkostninger og gebyrer. Det kan derfor blive dyrt, at være skyldner.

Rykker- og inkassogebyr

Inden du kan sende en sag til inkasso, skal du have fremsendt mindst én rykkerskrivelse, indeholdende et inkassovarsel. Du må sende 3 rykkere, hvorpå der er pålagt 100 kr. i gebyr pr. rykker. Herudover må opkræves yderligere 100 kr. i inkassogebyr, når sagen overgår til inkassobehandling.

Kompensationsgebyr

I 2013 blev indført et nyt EU-direktiv, hvor man i handel mellem virksomheder, samt i handel mellem virksomheder og offentlige myndigheder, har mulighed for at opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr., ved forsinket betaling. Dette gebyr kan du opkræve når som helst i rykkerforløbet.

Inkassoomkostninger

Inkassoomkostningerne afhænger af fordringens størrelse og er fastsat ved lov.
En fordring er hovedstolen (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Herudover skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som du jf. betalingsbetingelserne er berettiget til at opkræve inden forfaldsdagen. Dvs. at det kun er de gebyrer du må pålægge inden betalingsfristen udløber, som er en del af fordringen.

Gældende inkassoomkostninger:

Fordring Inkassobeløb (ex. moms)

Fordring Inkassobeløb (ex. moms)
0 – 1.000 kr. 400 kr.
1.001 – 2.500 kr. 700 kr.
2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr.
50.001 – 100.000 kr. 2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr.
500.001 kr. - 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

Eksempel på omkostninger

Handel med virksomheder (btb):

Oprindelig faktura: 1.000 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Inkassogebyr: 100 kr.
inkassoomkostninger: 400 kr.
Kompensationsgebyr: 310 kr.
I alt: 2.110 kr.

Handel med privatpersoner (btc):

Oprindelig faktura: 1.000 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Inkassovarsel: 100 kr.
inkassoomkostninger: 400 kr.
I alt: 1.800 kr.


Har du brug for hjælp til inkasso?

Find den løsning der passer til dit behov.