Hold dig opdateret omkring betalingsadfærd og inkasso  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær en af de første til at få nyttig viden, plus invitationer til webinarer direkte i din indbakke. 

Læs mere ›

Hvad er inkasso?

Inkasso er inddrivelse af gæld. Det betyder, at du opkræver penge fra kunder, der ikke har betalt deres regninger til tiden.

Inkasso er inddrivelse af gæld. Det betyder, at du opkræver penge fra kunder, der ikke har betalt deres regninger til tiden.
Det kan være en omstændig proces, at få penge for sine forfaldne fakturaer, og det er vigtigt, at det gøres korrekt - både i forhold til lovgivningen, og i at sikre fair behandling af kunden. Derfor kan det være en god idé, at få hjælp til inddrivelsen af et inkassofirma.

Gælden kan både være fakturaer som slet ikke er betalt, eller er delvist betalte.

Inkasso kan foretages af sælgeren selv, en advokat eller et inkassobureau. Benytter du en ekstern inkassopartner, overgår al dialog med kunden omkring gælden til inkassofirmaet.

Det kan være en omstændig proces, at få penge for sine forfaldne fakturaer, og det er vigtigt, at det gøres korrekt - både i forhold til lovgivningen, og i at sikre fair behandling af kunden. Derfor kan det være en god idé, at få hjælp til inddrivelsen.

Læs mere om hvorfor det er en god idé at bruge et professionelt inkassofirma

Vælger du at få hjælp af et inkassofirma, er det vigtigt du gør dig nogle overvejelser, så du får mest muligt ud af samarbejdet med din inkassoleverandør; hvilken løsningsgrad kan du forvente? Hvordan behandler inkassoselskabet data? Hvordan matcher inkassoselskabets løsninger dine behov? Hvilke inkassometoder bruges til at inddrive pengene?

Få gode råd til, hvad du bør overveje, når du vælger inkassopartner


Har du brug for hjælp til Inkasso?

Se hvordan vi kan hjælpe dig

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar

Hvad koster inkasso?

Uanset hvor stort eller lille dit behov er, kan vi hjælpe.

Se priser og løsninger her

Hvor meget inddriver I?

Succes for inddrivelse afhænger af en række faktorer, der kan derfor ikke gives garantier på forhånd. Taget over en bred kam, ender i gennemsnit 7 ud af 10 inkassosager positivt.

Er der nogen nedre eller øvre grænse for størrelsen af faktura I inddriver på?

Ifølge loven skal beløbet minimum være 1 kr.

Da der bl.a. bliver pålagt forskellige gebyrer, både overfor dig og din kunde, anbefaler vi, at hovedstolsbeløbet er mindst 50 kr.

Vi mener, at der bør være en etisk grænse for minimumsbeløbet.

Hvorfor pålægger I ikke provisionen på skyldner, i stedet for at tage det af min hovedstol?

Dette er lovbestemt. Lovgiver og domstolene har sat rammer for, hvilke omkostninger der kan pålægges skyldner.

Kan Intrum hjælpe i udlandet og hvordan gør I?

Er din kunde bosiddende i udlandet, kan vi hjælpe dig med inddrivelsen. Intrum har kontorer i 24 europæiske lande og dækker resten af verden gennem et solidt netværk.

Når du sender en udenlandsk inkassosag til os, sender vi den videre til vores kontor eller samarbejdspartner, i det pågældende land. Ved at benytte lokale kompetencer, sikres dybdegående indblik i lokale forretningspraksis, kulturer, love og regler. Det gør, at dine kunder behandles på den bedste vis.

Jeg har en faktura, vil I købe den?

Intrum tilbyder ikke køb af enkeltstående krav. Som tommelfingerregel, skal du have mindst 300 sager, før vi kan lave en prisberegning på porteføljen.

Kan man som privatperson få hjælp til inddrivelse?

Vi anbefaler, at du taler med en advokat.

Får jeg mine penge på én gang, eller kommer de løbende?

Som udgangspunkt vil du modtage betaling en gang om måneden. Har din kunde oprettet en afdragsordning, vil du derfor modtage afbetalingen i rater.

Behandler vi flere sager for dig, vil du ligeledes modtage afregningen samlet, en gang om måneden.

Kan I hjælpe med det retslige forløb?

Vi kan hjælpe dig gennem hele den retslige proces. Via de retlige instanser kan vi opnå fundament på kravet (dom på at din kunde skylder dig pengene), dels indgå betalingsaftaler og der kan gøres udlæg for kravet hos kunden, hvis der er mulighed herfor.

Er sagen over 100.000 kr., eller er der tvister/indsigelser, håndteres sagen gennem vores advokatsamarbejdspartner.

Hvad er en indsigelse

Når din kunde laver en indsigelse betyder det, at kunden ikke er enig i, at han/hun skal betale for varen eller ydelsen.
En indsigelse skal ske skriftligt. Herefter skal det bevises, om der er hold i indsigelsen eller ej. Er indsigelsen reel, må du ikke sende fakturaen til inkasso. Har du allerede sendt sagen til behandling hos Intrum, og indsigelsen opstår efterfølgende, vil vi afklare situationen, og sætte inddrivelsesprocessen på pause i denne periode. Viser det sig, at der ikke er hold i indsigelsen og din kunde derfor er forpligtet til at betale, vil inddrivelsesprocessen fortsætte. Har kunden ret i sin indsigelse, stopper inddrivelsen helt.

Hvad skal jeg gøre?

  1. Sørg for at have dokumentation for ordre, levering og korrespondance med kunden.
  2. Er der tale om mindre uoverensstemmelser, så samarbejd med kunden om at få løst disse, inden fakturaen forfalder.
  3. Er sagen sendt til inkasso, så overlad den direkte dialog med kunden til Intrum.
Hvordan håndterer I indsigelser?

Er din kunde uenig i kravet, skal han/hun lave en skriftlig indsigelse. Herefter skal det bevises, om der er hold i indsigelsen eller ej. Vi afklarer situationen og tager hele dialogen med kunden. I denne periode sættes inddrivelsesprocessen på pause. Viser det sig, at der ikke er hold i indsigelsen og din kunde derfor er forpligtet til at betale, vil inddrivelsesprocessen fortsætte. Har kunden ret i sin indsigelse, stopper inddrivelsen helt.

Hvad betyder det at blive sendt til inkasso?

Inkasso er inddrivelse af gæld. Det betyder, at du opkræver penge fra kunder, som ikke har betalt deres regninger til tiden. Gælden kan være både fakturaer som slet ikke er betalt - eller som kun er delvist betalte.

Hvilke inkassoomkostninger må pålægges debitor?

Lovgiver og domstolene har sat rammer for, hvilke omkostninger der kan pålægges debitor.

Hvad er forskellen mellem RKI og inkasso?

RKI, som står for Ribers Kredit Information, er et register over dårlige betalere og det er ejet af Experian. Hvis dine kunder ikke betaler sine regninger, risikerer de at blive registreret i RKI. Registreringen som dårlig betaler har konsekvenser for kundens muligheder for såvel optagelse af lån, omlægning af lån, og kunden kan også få afvist sin ansøning om konto- og kreditkort og telefonabonnement, og kunden vil blive forhindret i at købe ting på afbetaling.

Inkasso er selve inddrivelsen af gæld og foregår enten via en advokat eller et inkassobureau. Når en gældspost bliver overdraget til inkasso, vil det således være advokaten eller inkassofirmaet, som fremadrettet har kontakten med kunden - indtil gælden er indfriet.

Hvordan kan man inddrive privat gæld?

Vi anbefaler, at du taler med en advokat, hvis du som privatperson ønsker hjælp til inddrivelse.