7 tips til inddrivelse af gæld

At få betaling for varer og tjenesteydelser, er kernen i en bæredygtig virksomhed. Dårlig gæld og forsinkede betalinger kan medføre afskedigelse af personale, likvide problemer og konkurs. I ekstreme tilfælde kan det endda udsætte ejere og direktører for personlig hæftelse.

Derfor er det vigtigt, at gøre inddrivelse af gæld til en prioritet – og ikke kun i krisetider. Best practice inden for gældsinddrivelse handler om, at beskytte de penge virksomheden allerede har tjent.

Best practice inden for gældsinddrivelse handler om, at beskytte de penge virksomheden allerede har tjent. Ved at etablere foranstaltninger vil du både øge chancen for effektiv inkasso og virksomhedens bundlinje.

To ting er altafgørende. 1) at skabe en professionel tilgang til at få betaling, og 2) være villig til løbende at revidere og forbedre den interne procedure.

Virkeligheden er, at få virksomheder kan undgå dårlig gæld, men forebyggelse er dog altid bedre end helbredelse. Ligegyldigt hvor stor eller lille din virksomhed er, bør du etablere og gennemføre foranstaltninger med henblik på, at minimere risikoen for udestående gæld. Dette vil øge chancen for effektive inddrivelsesinitiativer. Det vil også bidrage til virksomhedens bundlinje ved at undgå omkostningerne, tiden og besværet det er i at jagte debitorer.

Der er nogle grundlæggende ”dos & don'ts” i forbindelse med inddrivelse af gæld:

 1. Vær villig til at forhandle.
  Ved at være fleksibel og realistisk kan du undgå eventuelle tvister. Hvis det er nødvendigt, kan der indgås en ordning for forsinket betaling eller en afdragsplan. Følg altid op på betalingsfrister.
 2. Hav dokumentationen i orden.
  Al kommunikation, både skriftligt og mundtligt, vedrørende krav og anmodninger om betaling skal være klare, præcise og udførlige.
 3. Lær af dine fejltagelser.
  Undgå at begå den samme fejltagelse to gange ved, at være opmærksom på de juridiske handelsvilkår og betingelser. Lav praktiske forbedringer, såsom at kræve betaling med det samme, gøre brug af kredittjek og kontinuerligt revurdere faktureringsprocessen.
 4. Bed om professionel hjælp tidligt i forløbet.
  Hvis dine breve og telefonopkald ikke udmunder i en betaling, bør du, så tidligt som muligt, tage dine gældskrav til en professionel kreditstyringspartner.
 5. Overtræd aldrig lokal lovgivning.
  Hvis du går for vidt i inddrivelsesprocessen, risikerer du at bryde loven.
 6. Gør det aldrig personligt.
  Trusler og intimidering er ulovlige og kan ende med, at du sigtes i retten. Lad ikke følelserne komme i vejen.
 7. Vær realistisk omkring det skyldte beløb.
  Omkostninger ved at benytte professionelle, som eksempelvis advokater, kan føre til høje juridiske omkostninger samt kræve mange ressourcer, som ofte er ud af proportion i forhold til det skyldte beløb.

Har du brug for hjælp til inddrivelse?

Vi kan hjælpe dig