Hold dig opdateret omkring betalingsadfærd og inkasso  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær en af de første til at få nyttig viden, plus invitationer til webinarer direkte i din indbakke. 

Læs mere ›

4 tips til bedre likviditet i krisetider

Hverdagen er blevet vendt på hovedet for mange virksomheder, og flere brancher oplever reducerede indtægter. Det kan være udfordrende at holde likviditeten i gang og derfor har vi sammensat nogle gode råd, som kan hjælpe din virksomhed med at holde hjulene i gang, selv i krisetider.

4 tips til bedre likviditet i krisetider

Corona-epidemien har medført et kraftigt fald i omsætningen for mange virksomheder, som i mange tilfælde derfor har været nødt til at afskedige medarbejdere. Regeringen har gennemført en række tiltag for at hjælpe virksomheder, der oplever økonomiske vanskeligheder på grund af Covid-19.

Uanset, balancerer mange virksomheder på en stram økonomisk line, og for at undgå konkurs er det vigtigere end nogensinde, at have kontrol over omkostninger og indtægter.

1. Få overblik med et likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er et godt værktøj til at vide, om du har penge eller ej. Et likviditetsbudget systematiserer indbetalinger og udbetalinger, og viser hvornår samt hvor meget, du kan forvente at have af tilgængelig kapital. Det vil sige, du får en indikation af, hvor kapabel virksomheden er, til at betale sine udgifter i den kommende periode.

2. Reducér kredittiden

Kredittid er den tid det tager, fra du sælger et produkt eller en tjeneste, til du modtager betalingen. I en dagligvarebutik går denne proces hurtigt, for håndværkere tager det længere tid. Det handler om, at gøre denne periode så kort som mulig. Først og fremmest fordi det er penge der går fra din omsætning og fordi, den kredit du har givet, normalt gives uden at være sikret mod nogle værdier af skyldneren. Husk at:

  1. Have gode faktureringsrutiner, så du får hurtigere betaling.
  2. Have en så kort forfaldstid på fakturaen som muligt.

Begge dele presser kredittiden ned, hvilket pr. definition betyder, at du har flere af dine egne penge på bog, end hvis kreditperioden er længere.

Det kan f.eks. reducere kredittiden ved, at sende en betalingspåmindelse tidligere i rykkerprocessen. Hvis det er svært at få kunden til at betale hele beløbet, kan du overveje at tilbyde betaling i rater, i stedet for at udsætte betalingsfristen. Mange vælger også at bruge inkasso til at reducere kredittider og forhindre tab på debitorer.

Har du brug for hjælp til inkasso? se løsninger og priser

3. Planlæg driften i et resultatbudget

Resultatbudgettet er en anden måde at planlægge driften af din virksomhed på, end kun at se på likviditet. Dette skaber et overblik over omkostninger og indtægter over en given periode, som regel 1 år. Det vil sige, hvad det koster at drive virksomheden målt mod den indtægt du har i samme periode. Du får hermed en indikation af, hvor rentabel virksomheden er.

4. Følg op på udestående fakturaer

Der kan være forskellige grunde til, at din kunde ikke betaler til tiden. Nogle kæmper selv med dårlig likviditet, nogle har dårlige administrative rutiner, mens andre betaler for sent med vilje.

I de tilfælde hvor din kunde ikke betaler til tiden, er det vigtigt, at du følger op på dine tilgodehavender og eventuelt sender en betalingspåmindelse.

I betalingspåmindelsen, eller rykkeren, skal du jf. lovgivningen give en betalingsfrist på mindst 10 dage. Herudover skal rykkerskrivelsen også indeholde en finansiel opgørelse. I opgørelsen skal angives det skyldige beløb, eventuelle pålagte gebyrer, og det skal specificeres hvilken faktura der er tale om.

Betaler kunden stadig ikke, selvom du har sendt rykkerskrivelser, kan du overveje inkasso.

Læs mere om krav til rykkerprocessen og inkassoregler


Lad os hjælpe dig

Få bedre likviditet med inkasso